Ocena brak

Model AIDA

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011

Charakterystyka

Model Aida - obrazuje sposób oddziaływania reklamy na konsumentów, przedstawia i wyjaśnia psychologiczne pdstawy jej działania. Skrót ten pochodzi od : Attention - przyciągnąć uwgę, Interest - zainteresować produktem, Desire - wywołać pragnienie zakupu, Action - pobudzić działanie do zakupu.W przypadku projektowania reklamy należy uwzględnić poszczególne etapy modelu. Reklama powinna więc przyciągać uwagę potencjalnego klienta , który powinien zauważyć ją pośród innych . Następnie powinien zainteresować sie produktem i skupić uwagę na jego głównych aspektach (funkcji, korzyściach płynących z zakupu itp.).Oststnie elementy to wywołanie u klienta chęci posiadania produktu i spowodowanie, że nastąpi reakcja na reklamę czyli zakup.


Model Aida - Formuła ta została określona już w 1925 roku przez E.K Stronga i stanowi do dzisiaj podstawowy model, zgodnie z którym konstruowane są reklamy. A (Attention) - Zwróć uwagę. I (interest) - Wzbudż zainteresowanie. D (desire) - Wywołaj chęć posiadania. A (action) - Nakłoń do kupna. Przykład podziału na części 30-sekundowego spotu : 0 A ->(5 sek) przyciągnięcie uwagi , 10 - I -> (10sek.) udramatyzowanie/prezentacja, 20 - D ->(10 sek.) przesłanie/wskazanie korzyści, 30 - A ->(5sek.) slogan/źródło informacji.


Reakcje konsumenta

Model AIDA zakłada cztery następujące po sobie etapy reakcji konsumenta, których pierwsze litery wpisane są w akronim AIDA:* Zwrócenie uwagi (A - Attention)

Pierwszym etapem reakcji odbiorcy na komunikat marketingowy jest zwrócenie uwagi na ofertę. Skuteczny komunikat jest więc nastawiony przede wszystkim na zaistnienie w świadomości odbiorców w korzystny dla siebie sposób, aby jak największa liczba z nich zainteresowała się produktem - przeszła do kolejnego etapu. Łączy się to z koniecznością odgadnięcia potrzeb i zainteresowań konsumenta oraz budowaniu oferty w odpowiedzi na nie.* Zainteresowanie (I - Interest)

Kolejnym etapem jest wzbudzenie zainteresowania odbiorcy oferowanym produktem, jego właściwościami i korzyściami jakie zostaną uzyskane dzięki nabyciu produktu. Potencjalny klient gotowy jest do podjęcia wysiłku w celu znalezienia dodatkowych informacji o interesującym go produkcie dzięki którym może odczuć chęć jego posiadania.* Pożądanie (D - Desire)

Wzbudzenie chęci skorzystania z oferty przedstawionej w komunikacie marketingowym jest kolejnym etapem. Konsument odbierający przekaz musi zostać przekonany, że tylko ten produkt najlepiej zaspokoi odczutą potrzebę i jest mu potrzebny. Gdy pożądanie to wystąpi nabywca będzie poszukiwał sposobów jego realizacji.* Działanie (A - Action)

Podjęte przez odbiorcę komunikatu działanie zamyka ścieżkę reakcji na skuteczny komunikat. Przekonanie konsumenta do zakupu produktu lub usługi, zdeterminowanie go do zrealizowania odczuwanego pożądania jest więc kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w postaci sprzedaży produktu.Model AIDA może zostać wzbogacony jeszcze o dwa etapy przyjmując postać modelu rozszerzonego AIDACS. Etapy te mają miejsce po podjęciu działania, czyli dokonaniu kupna oferowanego produktu bądź usługi.* Przekonanie (C - Conviction)

Etap ten zakłada przekonanie klienta o tym, że dokonał on właściwego wyboru i podjął słuszną decyzję zakupując oferowany produkt. Dzięki temu konsument jest przeświadczony o tym, że wybrany produkt zaspokoi jego potrzeby oraz jest najlepiej dobrany do jego preferencji.* Zadowolenie (S - Satisfaction)

Wzbudzenie długookresowego zadowolenia u klienta jest kluczowym elementem uniknięcia dysonansu odczuwanego po zakupie produktu. Przyczynić się ma tym samym do nakłonienia go do ponownego skorzystania z oferty lub zareklamowania produktu rodzinie i znajomym dzięki tzw. marketingowi szeptanemu.


Autor: Katarzyna Łopatecka, Justyna Przybyło
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry