Ocena brak

Moczowód położony za żyłą główną

Autor /imany Dodano /19.02.2013

Wada ta polega na nieprawidłowym położeniu moczowodu i dotyczy wyłącznie moczowodu prawego.

Moczowód, biegnąc od miedniczki ku dołowi, przechodzi pod żyłą główną dolną i spiralnie ją otacza. Przy takim przebiegu górny odcinek moczowodu i miedniczka ulegają rozszerzeniu wskutek ucisku wywieranego na moczowód przez żyłę główną dolną.

Objawy kliniczne. Objawy są podobne do występujących u chorych z wodonerczem wrodzonym z powodu innych przyczyn.

Rozpoznanie. Wadę rozpoznaje się na podstawie urografii lub występującej uretero-pielografii.

Leczenie jest wyłącznie chirurgiczne i po-lega na przecięciu moczowodu, przełożeniu go przed żyłę główną dolną i ponownym zespoleniu.

 

Podobne prace

Do góry