Ocena brak

Młodzieżowy Telefon Zaufania

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

Formą pomocy bezpośredniej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz wychowawcom i nauczycielom były porady w Młodzieżowych Telefonach Zaufania funkcjonujących na terenie całej Polski z siedzibą w poradniach. W bieżącym roku sprawozdawczym udzielono 44 762 porad.

Z uzyskanych informacji wynika, że MTZ prowadziły działalność we wszystkich województwach, chociaż w niektórych była ona tylko symboliczna.

Część poradni udzielała także porad drogą internetową.

Ponadto specjaliści dyżurowali w „Niebieskiej Linii” i „Pomarańczowej Linii”.

Podobne prace

Do góry