Ocena brak

Młociarnia

Autor /agatka Dodano /06.03.2013

Młociarnia — maszyna do omłotu zbóż*rzepaku, strączkowych, marchwi, traw itp., a poodpowiednim przystosowaniu także do wycieranianasion z główek koniczyny, z kolb kukurydzyitp. Pod względem budowy młocarnie dzieląsię na: proste, złożone i zautomatyzowane, podwzględem rodzaju urządzenia młócącego na:zębowe (sztyftowe) i cepowe, a pod względem długościurządzenia młócącego oraz sposobu podawaniazboża — na wąskomłotne i szerokomłotne,M ł o c a r n i a p r o s t a nic oddziela dokładniesłomy, plew, zgonin i nasion; składa się zasadniczotylko z ramy i urządzenia młócącego, niekiedyjest wyposażona w wytrząsacz; napęd jej może byćręczny, kieratowy lub silnikowy.M ł o c a r n i a z ł o ż o n a nie tylko młóci i oddzielasłomę, plewy, zgoniny i ziarno, lecz takżesortuje je. Składa się z urządzenia młócącego, wytrząsacza,zespołu czyszczącego (->podsiewacz,-♦wialnia, -►żubrownik, —►kłosownik), wentylatorów,podnośników ziarna i plew oraz -+ sortownika cylindrycznego. Młocarnie są napędzanesilnikami elektrycznymi, spalinowymi lub maszynamiparowymi (lokomobilami).

Do góry