Ocena brak

Mity greckie jako źródło informacji o życiu, obyczajowości i wierzeniach starożytnych Greków

Autor /Bastek125 Dodano /05.05.2011

W greckiej spuściźnie literackiej jedno z poszczególnych miejsc zajmują mity. Mit jest to sfabularyzowana opowieść wyrażająca wierzenia danej społeczności. Pełni funkcje poznawcze - umożliwiające interpretację zjawisk przyrody, światopoglądu - jako podstawa wierzeń religijnych, i sakralne - poprzez powiązanie z kultem bóstw i rytualnych obrzędów.

Głównymi bohaterami mitów są bogowie, demony i herosi. Opowieść mityczna nie wyraża treści wprost. Ważną rolę grają metafory, alegorie i symbole, które niosą bogatą treść uniwersalną. Te cechy mitu sprawiają, że zawierają one pierwsze wzory ludzkich postaw i zachowań tzw. archetypy.

Podobne prace

Do góry