Ocena brak

MITRYDATES VI Eupator (ok. 132 p.n.e. - 63 p.n.e.) i jego córki

Autor /Wincenta Dodano /21.11.2012

Trucizna wiarołomstwa

Król Pontu, żył sześćdziesiąt dziewięć lat, z których przez pięćdziesiąt siedem
zasiadał na tronie. Wielokrotnie ranny w walce lub w zamachach, nieugięcie walczył
z Rzymianami. Znany z okrucieństwa. Zamordował m.in. matkę, brata, trzy córki i
trzech synów, czwarty syn popełnił przez niego samobójstwo.

Zdetronizowany
podstępnie przez syna Farnacesa. Gdy nabrał pewności, iż opuścili go wszyscy
najbliżsi, a jemu nie uda się uciec z otoczonego pałacu, postanowił odebrać sobie
życie. Oto jak jego ostatnie chwile opisywał Appian z Aleksandrii w Historii Rzymu:
"Wydobył truciznę, którą zawsze nosił przy mieczu, i począł ją mieszać. Wówczas
dwie jego córki Mitrydatis i Nyssa przypadły do niego z prośbą, by mogły przed nim
zażyć truciznę. Nastawały tak gorąco i tak mu przeszkadzały w wypiciu, że wreszcie
pozwolił im się napić. Zaraz też trucizna poczęła na nie działać, u Mitrydatesa nie
było jednak widać żadnego jej skutku.

Wtem zobaczył niejakiego Bitoitosa, dowódcę
Celtów, i rzekł do niego: "Wiele usług oddała mi prawica twoja w walce z
nieprzyjaciółmi, ale największą odda mi przysługę, jeśli teraz położysz kres memu
życiu, bo ja, od wielu lat nieograniczony władca i król tak wielkiego państwa, stoję
wobec niebezpieczeństwa, że zostanę zabrany i poprowadzony w pochodzie
triumfalnym, a nie mogę umrzeć od trucizny, ponieważ nawykłem zabezpieczać się
przy pomocy innych leków.

Niestety, nie przewidziałem najgroźniejszej i zawsze
królom właściwej trucizny - wiarołomstwa wojska, synów i przyjaciół, choć w życiu
swoim przewidziałem wszystkie inne i strzegłem się przed nimi". Wzruszony tymi
słowy Bitoitos oddał królowi żądaną przysługę".

Podobne prace

Do góry