Ocena brak

Mit a rytuał – relacja doktryny do rytuału (mit do rytuału: struktura, rodzaje i funkcje rytuału, kwestia jego skuteczności)

Autor /Rufin Dodano /27.04.2012

 

Między mitami i obrzędami religijnymi występuje ścisła zależność. Mity są teoretycznym uzasadnieniem rytuałów religijnych, a te z kolei są obrazowym (symbolicznym) przedstawieniem określonego mitu.

Rytuał scala z racjonalizującym porządkiem mitu i zwraca się do mitycznych potęg (duchów, bogów) w sposób mający na celu uzyskanie odpowiedzi lub spowodowanie zdarzeń przynoszących ochronę, bezpieczeństwo, pomyślność, wyjaśnienie. W rytuałach człowiek odtwarza ład przyrody, wyraża stany swego pożądania, przeżycia, demonstruje stosunek do sacrum, likwiduje bezład.

Rytuał tworzy techniki ustalające harmonię świata oraz świata ze człowiekiem. Należy bezwzględnie przestrzegać ustalonego rytuału, jego naruszenie może bowiem spowodować gniew sił nadprzyrodzonych o groźnych dla wyznawców skutkach.

Do góry