Ocena brak

MISTYCYZM

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MISTYCYZM <gr. mystikós = dotyczący misteriów, mistyczny; tajemniczy) nłc. mysticismus; ang. mysticism; fr. mysticisme; nm. Mystizismus

  1. Inaczej: mistyka naturalna — posta­wa lub doktryna filozoficzno-religijna, in­spirowana przez neoplatonizm i gnosty-cyzm, oparta na przekonaniu o możliwo­ści bezpośredniego i doświadczalnego kon­taktu umysłu z najwyższą prawdą, tożsa­mą z Bogiem, poprzez różnie rozumiane —> intuicję i —> kontemplację, kontaktu osią­galnego w stanie —^ ekstazy (1, 3). Chara­kterystyczne dla mistycyzmu jest przeko­nanie, że umysł osiąga najwyższą prawdę siłami przyrodzonymi — intelektualnymi lub ascetycznymi (m. in. Plotyn, Jan Szkot Eriugena, Amalryk z Bene, J. Eckhart, J. Bohme, F. W. J. Schelling, R. w. Emer­son, H. Bergson, z Polaków — A. Cieszko­wski, A. Towiański).

  2. Niekiedy synonim -^ mistyki (2).

Podobne prace

Do góry