Ocena brak

Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Tomasz Sutton

Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013

Zwrot ledwo zapoczątkowany przez Clapwella w Oksfordzie jest już wyraźnyu Tomasza Suttona, którego myśl lepiej znamy. Działał on w Oksfordzie w latach1300-1315. Dwie epoki jego działalności wyznaczają: polemika z Henrykiemz Gandawy i augustynizmem oraz walka z D u n s em Szkotem.

Około roku 1311 powstał jego Liber propugnatorius super primum Sententiarum contra IohannemScotum. W swoich Quodlibetach i Quaestiones disputatae głosił Sutton wszystkiedoktryny tomistyczne. Podobnie jak Bernard z Owernii Tomasz Suttonuważa coraz bardziej zdecydowanie, że u Tomasza występuje nauka o realnejróżnicy między istotą i istnieniem.

Czasem może nawet Sutton zbyt jest tomistyczny;na przykład w nauce o bierności władz poznawczych, twierdzi bowiem,że intelekt nie ma sam z siebie żadnej rzeczywistości, która wynosiłabygo ponad materię pierwszą (nullam actualitatem de se habeat plus quam materia prima). W każdym razie zerwanie z augustynizmem u Suttona jest bardzo wyraźne.

Podobne prace

Do góry