Ocena brak

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium dzieciństwa Jezusa

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Obrzezanie Jezusa, ósmego dnia po narodzeniu (Łk 2,21), jest znakiem jego włączenia się w linię potomstwa Abrahama, znakiem ludu przymierza, jego podległości prawu (Ga 4,4), przyjęcia kultu Izraela, w którym Jezus będzie uczestniczył przez całe swe życie. Znak ten jest zapowiedzią (figurą) " obrzezania Chrystusa", jakim jest Chrzest (Kol 2,11-13).(KKP 527)

Epifania jest objawieniem Jezusa jako Mesjasza Izraela, Syna Bożego i Zbawiciela świata. Tak jak we Chrzcie Jezusa i w weselu w Kanie Galilejskiej, celebrujemy tu adorację Jezusa przez "magów" przybyłych ze wschodu (Mt 2,1). W tych "magach", którzy są reprezentatami okolicznych religii pogańskich, Ewangelie widzą pierwociny licznych narodów, które przyjmują Dobrą

Nowinę o zbawieniu przez Wcielenie. Przybycie magów do Jeruzalem, aby oddać pokłon królowi żydowskiemu (Mt 2,2), ukazuje, że szukali oni w Izraelu, idąc za mesjańskim światłem gwiazdy Dawida (Lb 24,17; Ap 22,16), tego, który będzie królem wszystkich narodów (Lb 24,17-19). Ich przyjście oznacza, że poganie nie mogą odkryć Jezusa i adorować Go jako Syna Bożego i Zbawiciela świata, nie inaczej jak tylko zwracając się ku żydom (J 4,22), aby otrzymać obietnicę mesjańską, taką jaka jest zawarta w ST (Mt 2,4-6). Epifania objawia, że pełnia pogan wchodzi do rodziny patriarchów i przyjmuje godność Izraela (Israelitica dignitas).(KKP 528)

Ofiarowanie Jezusa w świątyni (Łk 2,22-39) ukazuje Jezusa jako Pierworodnego należącego do Pana (Wj 13,12-13). Wraz z Symeonem i Anną całe oczekiwanie Izraela wychodzi na spotkanie swego Zbawiciela (tak tradycja bizantyjska określa to wydarzenie). Jezus jest rozpoznany jako Mesjasz tak oczekiwany, "światłość świata" i "chwała Izraela", ale także "znak sprzeciwu". Miecz boleści zapowiedziany dla Maryi zapowiada to inne, doskonałe i jedyne ofiarowanie na Krzyżu, które przyniesie zbawienie przygotowane przez Boga dla wszystkich narodów. (KKP 529)

Ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek (Mt 2,13-18) ukazują opozycję ciemności wobec światła: "Przyszedł do swoich a swoi Go nie przyjęli" (J 1,11). Całe życie Chrystusa przebiegnie pod znakiem sprzeciwu i prześladowania. Ci, którzy do Niego należą dzielą z Nim to prześladowanie (J 15,20). Jego powrót z Egiptu (Mt 2,15) przypomina Wyjście Izraela (Oz 11,1) i przedstawiają Jezusa jako definitywnego wyzwoliciela. (KKP 530)

Podobne prace

Do góry