Ocena brak

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misteria ukrytego życia Jezusa

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Podczas większej części swego życia Jezus dzielił warunki życia większości ludzi: codzienne życie bez powierzchownej wielkości, praca ręczna, życie religijne według Prawa Bożego (Ga 4,4), życie we wspólnocie. Z całego tego okresu zostało nam objawione, że Jezus był "poddany" swoim rodzicom i że "czynił postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i ludzi" (Łk 2,51-52). (KKP 531)

Poddanie Jezusa dla swojej matki i swego przybranego Ojca jest doskonałym wypełnieniem czwartego przykazania. Jest też doskonałym obrazem doczesnym Jego synowskiego posłuszeństwa wobec niebieskiego Ojca. Codzienne posłuszeństwo Jezusa Józefowi i Maryi zapowiadało i antycypowało posłuszeństwo Wielkiego Czwartku: "Nie moja wola ..." (Łk 22,42). Posłuszeństwo Chrystusa w jego codziennym, ukrytym życiu inaugurowało już dzieło odnowienia tego, co zostało popsute nieposłuszeństwem Adama (Rz 5,19).(KKP 532)

Ukryte życie w Nazarecie pozwala każdemu człowiekowi na wejście w komunię z Jezusem na drodze codziennego życia:

Nazaret jest szkołą, w której zaczynamy rozumieć życie Jezusa: szkołą Ewangeliczną (...). Najpierw jest lekcja milczenia. Niech się narodzi w nas szacunek do milczenia, tego niezwykłego i niezbędnego warunku naszego ducha (...). Lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas życia rodzinnego, swojej wspólnoty miłości, swego prostego i surowego piękna, swego nienaruszalnego i świętego charakteru (...). Lekcja pracy. Nazaret, domu "Syna Cieśli", to tu chcemy zrozumieć i celebrować surowe i zbawcze prawo ludzkiej pracy (...). Jakże chcielibyśmy z stąd pozdrowić wszystkich robotników z całego świata, aby im pokazać wielki wzór, i ich boskiego brata. (KKP 533)

Odnalezienie Jezusa w świątyni (Łk 2,41-52) jest jedynym wydarzeniem, które łamie milczenie Ewangelii na temat ukrytego życia Jezusa. Jezus pozwala zauważyć misterium swej totalnej konsekracji i swojej misji płynącej ze swego Boskiego Synostwa: "Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym co należy do mego Ojca?" Maryja i Józef nie zrozumieli tych słów, ale przyjęli je w wierze, a Maryia "chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu", przez wszystkie długie lata kiedy Jezus był schowany w milczeniu codziennego życia. (KKP 534)

Podobne prace

Do góry