Ocena brak

Misteria działalności publicznej Jezusa - Znaki Królestwa Bożego

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Jezus uzupełnia swoje słowa licznymi "czynami, cudami i znakami" (Dz 2,22), które objawiają, że Królestwo jest w Nim. One świadczą, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem (Łk 7,18-23). (KKP 547)

Znaki dokonane przez Jezusa świadczą, że jest On posłany przez Ojca (J 5,36). One wzywają do wiary w Niego (J 10,38). Tym, którzy zwracają się do Jezusa z wiarą, daje to, o co proszą (Mk 5,25-34). Cuda więc umacniają wiarę w Tego, który czyni dzieła swego Ojca: świadczą one, że jest On Synem Bożym (J 10,31-38). Mogą one być jednak "okazją do upadku" (Mt 11,6). Nie chcą one bowiem zaspokoić ciekawości pragnień magicznych. Pomimo tak oczywistych cudów, Jezus jest przez niektórych odrzucony (J 11,47n). Oskarża się Go nawet, że działa przez demony (Mk 3,22). (KKP 548)

Uwalniając niektórych ludzi z ich ziemskiego nieszczęścia, głodu (J 6,5-15), niesprawiedliwości (Łk 19,8), licznych chorób i śmierci (Mt 11,5), Jezus pozostawił mesjańskie znaki. Jezus jednak nie przyszedł, aby zlikwidować wszystkie teraźniejsze nieszczęścia (Łk 12,13), ale aby wyzwolić człowieka z największej niewoli, niewoli grzechu (J 8,34n), która narusza powołanie synów Bożych i ujarzmia człowieka. (KKP 549)

Przyjście Królestwa Bożego jest porażką królestwa Szatana (Mt 12,26): "Jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do wasa Królestwo Boże" ( Mt 12,28). Egzorcyzmy Jezusa wyzwalają ludzi od wpływu demonów (Łk 8,26-39). Antycypują one wielkie zwycięstwo Jezusa nad "księciem tego świata" (J 12,31). Przez krzyż Chrystusa Królestwo Boże zostaje definitywnie ustanowione : "Bóg zakrólował zawieszony na drzewie".

Podobne prace

Do góry