Ocena brak

Misteria działalności publicznej Jezusa - Mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Jak Jerozolima przyjmie swojego Mesjasza? Jezus zawsze unikał wszelkich populistycznych prób wybrania Go na króla (J 6,15), tym razem wybrał odpowiedni czas i opracował szczegóły swego mesjańskiego wjazdu do miasta "swego ojca Dawida" (Łk 1,32). Jest On ogłoszony synem Bożym, tym który przynosi zbawienie (Hosanna oznacza "zbaw nas", "daj nam zbawienie"). Otóż "Król Chwały" (Ps 24,7-10) wjeżdża do Miasta "siedząc na osiołku" (Za 9,9): On nie podbija Córy Syjonu, figury swego Kościoła, nie ma podstępu ani przemocy, ale przez pokorę świadczy o Prawdzie (J 18,37).

Dlatego podmiotami Królestwa, tego dnia, są dzieci (Mt 21,15n) i "ubodzy w Panu", którzy wołali podobnie jak aniołowie i pasterze (Łk 19,38; 2,14). Ich wołanie "Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie" (Ps 118,26), jest używane przez Kościół w "Sanktus" liturgii eucharystycznej, aby odnowić pamiątkę Paschy Pana. (KKP 559)

Wjazd Jezusa do Jeruzalem objawia Przyjście Królestwa, którego Król-Mesjasz dopełni przez Paschę swojej Śmierci i Zmartwychwstania. Celebrując ten wielki wjazd, w Palmową Niedzielę, liturgia Kościoła otwiera Wielki Tydzień. (KKP 560)

Podobne prace

Do góry