Ocena brak

Misteria działalności publicznej Jezusa - Chrzest Jezusa

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Początkiem publicznego życia Jezusa jest Jego Chrzest przez Jana w Jordanie (Łk 3,23; Dz 1,22). Jan głosił "chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów" (Łk 3,3). Wielki tłum grzeszników, celników, żołnierzy, Faryzeuszy i Sadyceuszy (Mt 3,7) i nierządnic (Mt 21,32) przychodziło, aby otrzymać jego chrzest. Wtedy przychodzi Jezus. Jan Chrzciciel waha się, a Jezus nalega: otrzymuje On Chrzest. Duch święty zstępuje w postaci gołębicy na Jezusa, a głos z nieba ogłasza: "Ten jest mój Syn umiłowany" (Mt 3,13-17). Jest to objawienie ("Epifania") Jezusa jako Mesjasza Izraela i Syna Bożego. (KKP 535)

Chrzest Jezusa jest akceptacją i inauguracją swojej misji Cierpiącego Sługi. Pozwala siebie zaliczyć do grona grzeszników (Iz 53,12). Jest on już wtedy "Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata" (J 1,29). W ten sposób już wtedy antycypuje "chrzest" swojej krwawej śmierci (Mk 10,38).

Przychodzi On, by wypełnić wszystko, co sprawiedliwe" (Mt 3,5), to znaczy, że poddaje się On całkowicie woli swego Ojca, z miłości zgadza się On na ten chrzest śmierci, aby zgładzić nasze grzechy (Mt 26,39). Na tę akceptację odpowiada głos Ojca, który w Nim ma swoje całkowite upodobanie (Łk 3,22). Duch św., którego pełnię Jezus posiadał od swego poczęcia, "spoczywa" na Nim (J 1,32-33). Jezus stał się w ten sposób Jego źródłem dla całej ludzkości. W czasie Jego Chrztu "otwiera się niebo" (Mt 3,16), które zostało zamknięte przez grzech Adama; a wody są uświęcone przez wstąpienie Jezusa i Ducha, preludium nowego stworzenia. (KKP 536)

Przez Chrzest, chrześcijanin upodabnia się do Jezusa, który w swoim chrzcie antycypuje swoją śmierć i zmartwychwstanie. Powinien wejść podobnie w to misterium pokornego uniżenia i pokuty, zstąpić w wodę razem z Jezusem, aby wyjść razem z Nim, odrodzić się z wody i Ducha św., aby stać się, w Synu, umiłowanym synem Ojca i "żyć nowym życiem" (Rz 6,4).

Przez chrzest pochowajmy siebie razem z Chrystusem, aby zmartwychwstać razem z Nim; zstąpmy razem z Nim, aby być razem z Nim wywyższeni; wejdźmy razem z Nim, by być z Nim uwielbieni .

To co się działo w Chrystusie mówi nam, że po kąpieli w wodzie, Duch św zstępuje na nas z wysokości nieba, i że zaadoptowani przez Głos Ojca, stajemy się synami Bożymi. (KKP 537)

Podobne prace

Do góry