Ocena brak

Misjonarze w Polsce

Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013

Pierwsi misjonarze nie są znani z imienia, ani nie wiadomo, skąd przybyli. Nie utrzymała się hipoteza, żedo Polan dotarli już mnisi iroszkoccy, słynni z działalności misyjnej w Europie, ale we wcześniejszymokresie. Było natomiast regułą, że chrześcijaństwo przenikało w głąb krajów pogańskich szlakami handlowymi.Przez państwo Mieszka I wiódł starożytny szlak bursztynowy od Dunaju ku wybrzeżom Bałtyku,na którym znajdował się Kalisz już od kilku stuleci. W jakim stopniu przenikało tędy chrześcijaństwo,nie można określić nawet hipotetycznie.

Problematyczne jest także przenikanie chrześcijaństwa do państwaPolan z dawnego księstwa Wiślan. Mogło to być silniejsze w połowie X wieku, gdy w Małopolsceistniało państwo krakowskie, wchodzące w skład systemu państwowego Przemyślidów. Łączyło by się toze zbliżeniem Mieszka I do Bolesława Srogiego, którego chciał odciągnąć od niebezpiecznego dla Polskisojuszu z Lucicami. Rokowania zakończyły się politycznym sukcesem Mieszka I i jego małżeństwem w965 roku z Dąbrówką, córką księcia czeskiego.

Według kronikarza Galia Anonima, Dąbrówka przybyła do Polski z wielką świtą duchownych i świeckich. Należy więc przypuszczać, że ci duchowni włączyli siędo pracy misyjnej. Późniejsza tradycja podawała, że wśród nich był czeski kapłan Bohowit, który udzieliłchrztu władcy Polski. Chrzest Mieszka w 966 roku uważa się nie za początek chrystianizacji Polski, aleza wynik jej pierwszego etapu.

Podobne prace

Do góry