Ocena brak

Misjonarze Jezusa Chrystusa.

Autor /Anydayded Dodano /24.08.2005

ZAKON MISJONARZY JEZUSA CHRYSTUSA
POD PATRONEM BOGA OJCA

Troska i staranie o Królestwo Boże i chwałę Boga Ojca
? Zakon zaangażowany całkowicie w Ewangelizację.
? Charyzmat Chrystus, Ewangelia, Chwała Boża, Duch Święty.
? Jeden prosty ślub na wierność Bogu, Jezusowi i Ewangelii.
? Głosić Ewangelię z całych sił duchowych, intelektualnych i fizycznych.
? Nie tracić czasu, który dał nam Bóg.
? Doskonale na miarę sił wypełniać Ewangelię i prawo (dekalog i prawo miłości)
? Zaangażowanie w człowieka- pomoc ku zbawieniu.
? Naśladowanie Jezusa poprzez nauczanie Ewangelii.
? Nie gromadzimy skarbów na ziemi, lecz w niebie.
? Jasny habit wzorowany na tunice Pana.
? Wszystkie wspólne rozmowy, plany i spotkania mają służyć lepszemu, skuteczniejszemu głoszeniu Ewangelii i budowaniu miłości i komunii chrześcijańskiej.
? Budujemy Królestwo Boże poprzez pracę, kontemplację, rozbudowaną liturgię śpiew życie pustelnicze, ale przede wszystkim przez coraz doskonalsze głoszenie Dobrej Nowiny a wszystkie inne aktywności mają służyć właśnie coraz lepszemu głoszeniu Ewangelii i wzrostowi Słowa Bożego w naszych sercach, oraz budowaniu Królestwa Bożego i Chwały Boga Ojca.
? Jesteśmy gotowi współpracować z każdą parafią, diecezją, zgromadzeniem i godziwymi ludźmi dla służby Ewangelii i Bogu.
? Zakon ekumeniczny tj. przyjmujący do swoich szeregów ludzi gotowych służyć Bogu nie zależnie, do jakiego kościoła chrześcijańskiego należą ( gotowych do ekumenizmu). Zaangażowanie w ekumenizm i budowanie jedności kościoła.
? Dobre wzorce seminaryjne, najlepsze, jakie są.
? Stawiać na ludzi dojrzałych w wierze, wiedzących, czego chcą, za kim chcą iść, gdzie są i za Kim chcą iść, gotowych na trudy i nędzę, jaka może ich spotkać, gotowych nieść krzyż, gotowych spełniać wymagania Jezusa, co do ubóstwa i zaparcia się siebie.
? Zakon, który byłby znakiem jedności i miłości braterskiej uczniów Jezusa Chrystusa.
? Wielka troska o jedność, ekumenizm,.
? Święta Rodzina jako wzór jedności.

Podobne prace

Do góry