Ocena brak

Misja i cele przedsiębiorstwa

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Punktem wyjścia do opracowania strategii powinno być uświadomienie sobie lub określenie (w wyniku przeprowadzone analizy) misji i celów przedsiębiorstwa. Misja jednak w przeciwieństwie do wielu celów powinna mieć charakter bardziej trwały. Pojęcie misji chociaż powszechnie uznawane, nie jest do końca ustabilizowane. Misja formułowana jest przez naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa (zarząd, rada nadzorcza, właściciel). Formuła misji może przybierać różne formy od wielozadaniowych stwierdzeń do krótkiego motta czy sloganu. Są przedsiębiorstwa, które nie określają misji (bynajmniej na piśmie).

Ogólnie można przyjąć, że misja wyraża tożsamość przedsiębiorstwa i określa podstawowe jego powołanie. Formuła misji ma szczególną wartość informacyjną tak dla osób wewnątrz przedsiębiorstwa, jak w jego bliższym i dalszym otoczeniu. Powinna stać się na tyle nośna aby stać się źródłem motywacji i dynamizacji działań kierownictwa i pracowników. Nie powinna więc być formułowana w kategoriach przetrwania czy osiągnięcia zysku lecz w kategoriach służenia społeczeństwu i pomnażania korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa jak i klientów. Dobrze sformułowana misja może pełnić różne funkcje:

 1. ukierunkowującą – ułatwia określenie celów strategicznych i wybór sposobu działania;

 2. stabilizującą – dającą pewność co do trwałych zasad funkcjonowania i stabilności wyznawanych wartości;

 3. uwiarygodniającą – oznacza to, że rozpowszechnianie jej treści potwierdzone konkretnymi działanizmi powinny prowadzić do ukształtowania pozytywnego wizerunku firmy;

 4. intrygującą – pełniącą rolę czynnika skupiającego zespoły pracownicze wokół strategicznych działań firmy. Powinna więc odwolywać się do takich wartości i potrzeb, które mogą być źródłem identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem;

 5. inspirującą – czyli mobilizującą do doskonalenia przedsiębiorstwa we wszystkich ważnych obszarach działania.

W praktyce amerykańskiej przyjmuje się, że misja zawiera co najmniej jeden z dwóch składników: tożsamość i wizję.

Przykłady formułowania misji:

 • Motto (slogan) sieci supermarketów:Naszą misją jest podwojenie liczb supermarketów do roku 2000” – tak sformułowana misja wymaga nowej misji gdy zbliżymy się do roku 2000.

 • Misja General Electric: „Jako wielkie przedsiębiorstwo zapewniliśmy sobie siłę, zasoby i szeroki zasięg działania. Oprócz tego powinniśmy stać się tak szczupli i nieskomplikowani jak jakaś mała firma, dysponująca ponadto szybkością reakcji. Chcemy być udaną mieszaniną wielkiego i małego przedsiębiorstwa” – tą formułą koncern chciał zapanować nad niekorzystnymi zjawiskami w organizacji.

 • Motto Pepsi-Coli: „Bij Coca-Colę” – tą formułą prezydent Pepsi mobilizował pracowników do dorównania liderowi rynku. Była to w tym czasie walka Dawida jakim była Pepsi-Cola z Goliatem Coca-Colą, lecz pracownicy Pepsi uwierzyli w powodzenie i firma odniosła sukces rynkowy.

 • Misja AT&T: - „Zapewnienie Stanom Zjednoczonym najwyżej technicznie zaawansowanych systemów komunikacji ...” – tą misją koncern zamierzał umieścić w każdym amerykańskim domu standardowy czarny telefon. Była to wizja rewolucji w zakresie przekazu informacji.

 • Misja IBM, motto misji: - Usługa jest naszym produktem”.

 • Misja Holiday TIN: - „Zaspokajać potrzeby podróżnych w dziedzinie noclegu i jedzenia”.

 • Kamis„Życie ze smakiem”.

Podobne prace

Do góry