Ocena brak

MISERERE MEI DEUS

Autor /Cecyl333666 Dodano /03.04.2012

Łac. Zmiłuj się nade mną, Boże', początek 50. psalmu Wulgaty, jednego z 7 psalmów pokutnych, wykonywanego w Wielkim Tygodniu i na nabożeństwach żałobnych. Od XVI w. zaczęto komponować Miserere wielogłosowo. W Kaplicy Sykstyńskiej (Rzym, Watykan) wykonuje się w Wielkim Tygodniu 3 takie utwory, m.in. Miserere Gregoria Allegri, który w 1629 wstąpił do chóru Kaplicy jako mały,chłopiec, a od 1650 został dyrygentem chóru.

Utwór ten, na 9 głosów podzielonych na 2 chóry, przez pierwsze sto lat jego wykonywania w Sykstynie pozostawał nie wydany, gdyż Stolica Apostolska nie pozwoliła go kopiować i rozpowszechniać; dopiero 14-letni Mozart, po dwukrotnym zaledwie wysłuchaniu, zapisał Miserere Allegriego, a Burney wydał je po raz pierwszy w rok później, w 1771. Miserere opracowali również, m.in.: Józquin de Pres, Palestrina, Lully, Scarlatti, de Lalande, Mikołaj Gomółka, Verdi w klasztornej scenie II aktu opery Trubadur, Honegger w oratorium Król Dawid.

Werset szyi, ang. neck-verse, w śrdw. Anglii pierwszy werset Psalmu 50: „Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje!", tak. nazywany, gdyż stanowił próbę dla przestępcy, który podawał się za wyjętego spod jurysdykcji sądów świeckich, co było przywilejem nie tylko duchowieństwa, ale wszystkich umiejących czytać i pisać, mogących zatem przyjąć święcenia kapłańskie.

Jeżeli umiał przeczytać ów werset, sędzia stwierdzał „Legit ut clericus" łac., 'czyta, więc uchodzi za duchownego', a więzień ratował szyję, bo tylko palono mu dłoń i puszczano na wolność. Prawo to przestało obowiązywać formalnie dopiero w 1827.

Podobne prace

Do góry