Ocena brak

MINIMALIZM

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MINIMALIZM (nłc. minimalis = najmniej­szy) ang. minimalism

Postawa przeciwstawna vs^> maksymalizmowi.

  1. Ograniczanie zakresu zainteresowań do wąskiego kręgu zagadnień, np. w filo­zofii sprowadzonych do jednego z jej dzia­łów, najczęściej ze względu na zacieśnia­nie poznania do tego, co jest dostępne w doświadczeniu zmysłowym. Przykładem minimalizmu filozoficznego może być wysuwany przez pozytywistów postulat eliminacji metafizyki i charakterystyczne dla nich ograniczanie zakresu badań do teo­rii poznania naukowego.

  2. et. Stawianie sobie za cel zadań ży­ciowych nie wymagających w realizacji wielkiego wysiłku bądź zadowalanie się najniższym stopniem możliwych do osią­gnięcia wartości moralnych.

Podobne prace

Do góry