Ocena brak

Mineralizacja

Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013

Rozkład subst. org. na prostezwiązki miner., takie jak CO2, H2O, NH3, azotany,fosforany, siarczany itp., zachodzący wglebie wskutek działalności mikroorganizmów.M. umożliwia wielokrotne wykorzystanieprzez rośliny miner. skł. pok., pochodzącychze szczątków obumarłych organizmów.

Przyjmuje się, że ok. 75–80% subst.org. ulega procesom m., natomiast 20–25% przekształca się w swoiste subst. próchniczne.Zob. też humifikacja.

Podobne prace

Do góry