Ocena brak

MIMESIS

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MIMESIS (gr. <mmesis> = naśladowanie; odtworzenie artystyczne)

estet. Podstawowy termin starożytnej i współczesnej estetyki, oznaczający naśla­dowanie natury (jej wyglądu lub siły twórczej) w dziele sztuki. Mimesis jako katego­ria estetyczna została rozwinięta przez Ary­stotelesa (imitacja rzeczy, które są lub mo­gą być, bynajmniej jednak nie równozna­czna z ich wiernym kopiowaniem). Przez mimesis rozumiano m. in. upodobnienie sztuki do natury dzięki analogii procesów twórczych (Demokryt, Seneka), naśladowa­nie wyrazu uczuć i przeżyć wewnętrznych, naśladowanie idei, czyli rzeczywistości pozazmysłowej (Platon).

Podobne prace

Do góry