Ocena brak

MIŁOSIERDZIE

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MIŁOSIERDZIE gr. agape; łc. caritas; ang. charity; fr. charite; nm. Liebe, Wohlthatigkeit

1. et. Jedna z postaci —> miłości (6, 7), mianowicie miłość w znaczeniu caritas: oznacza ona miłość bliźniego, która ma się przejawiać przede wszystkim w dziedzi­nie woli — w działaniu dla jego dobra, a nie tylko w uczuciu. Tak realizowana miłość staje się wówczas cnotą, polegającą na powtarzalnych aktach woli, którymi można objąć również sferę emocjonalną i zapanować nad nią. Czyny miłosierdzia należą do stałej, czynnej pomocy bli­źniemu w jego potrzebach zarówno du­chowych, jak i cielesnych. Podobnie jak dilectio, caritas wyklucza' zmysłowość i jest miłością bezinteresowną, jest zatem posta­cią miłości uduchowionej. Może być pra­ktykowana niezależnie od nastawienia uczuciowego, a nawet wbrew uczuciu.

2. teol. Inicjatywa Boża zasadzająca się nie tylko na przebaczaniu tym wszystkim grzesznikom, którzy okazują skruchę i wolę poprawy, ale bardziej jeszcze na zbawieniu grzesznego człowieka — przez Cłirystusa i w Chrystusie, na przywodzeniu go do na­wrócenia i wewnętrznej przemiany.

Podobne prace

Do góry