Ocena brak

MIŁOŚĆ-CZYSTA U KĄPIELI MORSKICH. Komedia

Autor /cykoria Dodano /06.03.2012

MIŁOŚĆ-CZYSTA U KĄPIELI MORSKICH. Komedia, komedia (wg określenia Z. Przesmyckiego bluetka) wierszem C. Norwida, powst. wg J.W. Gomulickiego prawdop. ok. 1880 jako ostatnia próba dram. poety, ogł. przez Przesmyckiego w „Drodze" 1933 i os. w Warszawie 1934, wyst. w Warszawie 4 II 1939. Użyta w tytule formuła „miłość-czysta" ma sens ironiczny: to produkt konwencji salonowej, nie angażującej serio człowieka, przy czym - w przeciwieństwie do wcześniejszych komedii Norwida - nie wielka dama okazuje się niezdolna do uczucia, ale mężczyzna, również arystokrata, Erazm hrabia Flegmin, wyrachowany człowiek interesu (przypominający barona Erazma z —> Aktora) -, z ironią potraktowana też została para romant. kochanków: Feliks, zakochany w Julii, mającej poślubić Erazma, i kochająca Erazma Marta. Połączą się oni po zerwaniu zaręczyn Julii i Erazma, które staje się tu, na przekór konwencji komediowej, szczęśliwym finałem. W tekst komedii wpleciona jest II red. wiersza Czemu z cyklu —> Vademecum.

Wyd. kryt. J.W. Gomulicki w: Pisma wszystkie, t. 5, W. 1971; Miniatury dramatyczne, oprać, i wstęp tenże, W. 1968. I. SŁAWIŃSKA O komediach Norwida, Lubi. 1953.

Irena Sławińska

Podobne prace

Do góry