Ocena brak

Miłość

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Miłość jest uczuciem zajmującym szczególne miejsce w grupie uczuć wyższych. Wzbogaca życie człowieka, pod jej wpływem staje się ono pełniejsze i treściwsze. Grecki Eros, bóg miłości, był jednym z pierwszych, a zarazem jednym z najpiękniejszych i najpotężniejszych bogów. Był to bóg, bez którego nie byłoby na święcie ani szczęścia, ani radości. Miał zdolność wzniecania miłości, mocy, wobec której słabli nawet najpotężniejsi bogowie i ludzie. Rządził sercami bogów i ludzi i panował nad głosem rozsądku.

Formy przejawiania miłości były różne w różnych epokach historycznych. Zależały przede wszystkim od norm obyczajowych i etycznych panujących w społeczeństwie. Tak np. wtedy, gdy na pierwszy plan wysuwało się posłuszeństwo wobec ojca, małżeństwo zawierane było z jego woli, a miłość była zazwyczaj nie spełniona. Zawieranie małżeństw następowało w wyniku łączenia się rodów, było transakcją finansową między rodzicami młodej pary. Miłość jako uczucie łączące małżonków nie było brane pod uwagę. Dlatego łączyła ona przeważnie ludzi poza małżeństwem. Ta właśnie miłość, pozbawiona „przyszłości”, była przedmiotem sztuki, opiewana była przez literaturę j sławiona przez trubadurów.

Obecnie miłość jako element wiążący dwoje ludzi została wyeksponowana na pierwsze miejsce. Jej istnienie najczęściej jest powodem, że dwoje ludzi wiąże się ze sobą węzłem małżeńskim. Praktyka życiowa dowodzi, że związki te nie są stałe, o ile nie towarzyszy im należyty rozwójjinnych uczuć wyższych u obojga partnerów. Jest zrozumiałe, że miłość, jaką darzymy określoną osobę, jest uczuciem dominującym. Występuje ono jednak jako składnik zespołu uczuć łączących nas ze sobą. W skład zespołu uczuć mogą wchodzić uczucia pozytywne i negatywne. Tak więc możemy kogoś kochać i rówr nocześnie szanować, cenić i podziwiać, ale też możemy kochać i równocześnie pogardzać lub odczuwać lęk przed obiektem miłości.

 

Podobne prace

Do góry