Ocena brak

MIKLASZEWSKI Sławomir

Autor /agatka Dodano /06.03.2013

MIKLASZEWSKI Sławomir (1875—1949) _wybitny gleboznawca polski, profesor SzkołyGłównej Gospodarstwa Wiejskiego, zwolennikgenetycznej szkoły gleboznawstwa, stworzył podwalinygleboznawstwa w Polsce; wprowadzi?profilowe badania gleby ujmujące wszystkie procesyfizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzącew glebie. W 1902 r. założył pierwszą w krajuPracownię Gleboznawczą przy Muzeum Przemysłui Rolnictwa w Warszawie i pierwszy przeprowadziłbadania gleb Polski na wielką skalę;wprowadził prowizoryczną klasyfikację i opracowałpierwszą mapę gleb całej Polski w skali1:1 500 000; mapa ta na terenie międzynarodowymuznana została za bardzo dobre rozwiązaniekartografii glebowej i postawiona jako wzórgodny naśladowania w innych krajach; autorwielu rozpraw naukowych z zakresu gleboznawstwaopisowego; napisał m. in. prace:„Gleby Polski", „Zarys nauki o glebie’, „Rozpoznawaniegleb w polu*’.

Podobne prace

Do góry