Ocena brak

Migrena

Autor /carbonara Dodano /02.12.2013

Wiemy juz z poprzedniego rozdziału, ze migrena jest w pierw-
szym rzędzie wynikiem reakcji naczynioruchowych ważnych
tętnic głowy. Zasadniczym czynnikiem wywołującym mig-
renę jest raptowny skurcz ścianek tętnic, któremu towarzyszy
wzrost ciśnienia wewnątrznaczyniowego; jednak sam ból
migrenowy spowodowany jest następującym zaraz potem
zwiotczeniem skurczonych uprzednio naczyń krwionośnych,
któremu towarzyszy jednoczesny spadek ciśnienia.
Charakterystyczne dla migreny jest to, ze wywołany nią ból
głowy jest przewaznie jednostronny. Kobiety cierpią z powo-
du migreny częściej niż mężczyźni; często występuje u nich
związek migreny z okresem miesiączkowym. Spotyka się 

rodziny, w których cierpi na migrenę kilka osób. Skłonność
do niewłaściwej reakcji naczyniowej jest być może dziedzicz-
na, w każdym razie wydaje się wrodzona. Skłonność ta może
się przejawiać również w innych formach, takich jak np.
astma, dusznica bolesna (angina pectoris) lub napadowe
zwężenie tętnic wieńcowych.

Na powstawanie napadów migreny wpływ ma z całą pew-
nością chwiejność emocjonalna i wegetatywna, na migrenę
nie cierpią bowiem ludzie o silnej konstrukcji psychicznej,
lecz przeważnie tacy, którym rozwiązywanie problemów
życiowych sprawia większą trudność, niż innym.

Szukając najlepszego sposobu terapii migreny, powinno się
wziąć pod uwagę, że wiele cierpiących na nią osób ma często
także problemy z odcinkiem szyjnym kręgosłupa i że od-
czuwane dolegliwości migrenowe mogą się przeplatać z bó-
lami mającymi swe źródło zupełnie gdzie indziej. Z tego
powodu zalecenia odnoszące się do bólów głowy o różnym
pochodzeniu są identyczne.

 

Podobne prace

Do góry