Ocena brak

Migracja ludności

Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012

Lata 90. są okresem wzmożonego ruchu migracyjnego, zarówno wewnątrz jak i pomiędzy krajami. W następstwie rozpadu Związku Radzieckiego jego byłe republiki starają się uzyskać niepodległość. Często wskrzeszane są przy tej okazji stare antagonizmy narodowościowe (np. Litwini i Rosjanie, Serbowie i muzułmanie w Jugosławii) powodując migracje ludności do bezpieczniejszych rejonów. Wraz z napływem ludności z innych krajów w poszukiwaniu azylu politycznego przybierają na sile protesty mieszkańców. Ostre protesty przeciwko fali emigrantów napływających z Meksyku, strefy Karaibów i niektóry ch krajów azjatyckich pojawiły się także w USA.

Migracja ludności jest zjawiskiem naturalnym również w okresie względnego spokoju politycznego. gdyż ludzie przenoszą się ze wsi do miast, a następnie na ich przedmieścia. Miejsce zamieszkania wyznacza preferencje ludności co do konsumpcji dóbr i usług. Na przykład, migra

cja ludności USA do stanów południowo-zachodnich powoduje spadek popytu na ciepłą odzież i systemy ogrzewcze do mieszkań, a zwiększa popyt na urządzenia klimatyzacyjne. Mieszkańcy dużych miast - Nowego Jorku, Chicago czy San Francisco są głównymi nabywcami kosztownych futer, perfum, skórzanych walizek i dzieł sztuki oraz takich rozrywek jak opera, balet oraz innych form tzw. kultury wysokiej. Amerykanie mieszkający na przedmieściach prow adzą zaś bardziej rodzinny tryb życia, więcej przebywają na świeżym powietrzu oraz utrzymują ściślejsze kontakty z sąsiadami; posiadają również wyższy dochód i młodsze rodziny. Mieszkańcy przedmieść są głównymi nabywcami samochodów kombi, narzędzi do majsterkowania, mebli ogrodowych, narzędzi do pielęgnacji trawników i ogrodów oraz ogrodowych grillów. We wzorcach i preferencjach zakupu występują również różnice regionalne: na przykład mieszkańcy Seattle kupują więcej szczoteczek do zębów na jednego mieszkańca niż jakiekolwiek inne miasto w USA. mieszkańcy1 Salt Like City jedzą najwięcej batonów. mieszkańcy Nowego Orleanu używają najwięcej ketchupu, a mieszkańcy Miami piją najwięcej soku morelowego.

Podobne prace

Do góry