Ocena brak

Mieszkańcy jaskiń skalnych

Autor /Benignus Dodano /14.05.2012

 

Ogólny termin oznaczający tę część ludu kultury Anasazi, która poczynając od ok. 1150 n.e. mieszkała w Mesa Verde (Colorado) i podobnych miejscach, np. w Montezuma Castle (Arizona) lub w Canyon de Chelly (Arizona). Były to miejsca obronne, dające ludziom schronienie na wypadek walk wewnętrznych lub ataków Apaczów i Nawahów.

Najsłynniejszym jest tzw. Cliff Palace (Mesa Verde), zbudowany pod nawisem skalnym, z wysuszonych na słońcu cegieł, posiadający wiele kondygnacji, mocne ściany tarasowe, czworoboczne i okrągłe wieże, w których jest ok. 200 pokoi i 23 okrągłych ceremonialnych izb, zwanych kiva.

Podobne prace

Do góry