Ocena brak

Mieszczańska kultura muzyczna

Autor /Burchard Dodano /10.04.2013

Mieszczańska kultura muzyczna nie powstała od razu. Dopiero nowa epoka stworzyłaautentyczne formy ycia społecznego. Po rewolucji francuskiej — wraz z upadkiemfcudalizmu — zanika dworska kultura muzyczna. Mimo to w poczatkowej fazic rozwojukultury mieszczanskiej wiele przejeto wprost od arystokracji, chocby tance dworskie, doktórych z wolna dołaczyły sie tance pochodzenia ludowego.

Z ludowego zródła pochodziwalc, który w salonach mieszczanstwa miał zdobyc tak wielki' powodzenie, taniec bedacypołaczeniem ludowego lendlera z menuetem, traktowali-przez wielu jeszcze długo jakonieobyczajny (pary obejmowały sie, gdy przedten tanczyły w „przyzwoitej" odległosci).Polka, galop i kadryl nalea do najpopularniei szych — obok walca — tancówmieszczanskich. Role idealnego posrednika miedz kompozytorami a miłosnikami muzykiprzejmuje teraz fortepian, wszechobecny w sa łonach mieszczanskich.

Dzieki niemu rozwijasie bogato zarówno literatura fortepia nowa (nie zawsze najwyszego lotu), jak i literaturawokalna (piesni na głos z fortepia nem), przewanie w formie krótkich, sentymentalnych wwyrazie utworów. Pojawia si^ idea subiektywizmu, zaznaczona ju wczesniej wkompozycjach Beethovena. Taki. piesn ludowa i ludowy taniec staja sie bliskie muzykom;folklor przemówił teraz w muzyce powanej, stanowiac dla wielu kompozytorów okazje dozaakcentowania narodowego charakteru własnej muzyki.

Pojawia sie pojecie repertuaru, awiec zainteresowanie dla wartosci historycznych, chocby tych najmniej odległych na razie.Arystokratyczne imprezy, udostepniane (z łaski) pewnym tylko kołom odbiorców, zostałyzastapione przez instytucje koncertowe odpłatnie usługujace mieszczanstwu, instytucjezbudowane na podstawach ekonomicznych, a wiec powodujace sie kasowoscia (co trwa podzien dzisiejszy).

Mieszczanska kultura miała swoje dobre i złe strony. Pojawiły sie powiesci idramaty, które mobilizowały nowe rzesze amatorów sztuki, ale pojawiły sie te na wielkaskale czasopisma, które zapowiadały powierzchownosc sadów i zaspokajały niezdrowaciekawosc. Twórczosc niejednokrotnie musiała ustepowac aktualnym sensacjom, co dlamuzycznej kultury nie było najszczesliwsze.

Podobne prace

Do góry