Ocena brak

Mięśniówka komór serca

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Mięśniówka komór, znacznie grubsza w komorze lewej niż prawej, układa się na ogól w trzy warstwy nie dające się jednak wyraźnie i ostro odgraniczyć, ponieważ liczne włókna z jednej warstwy przechodzą w drugą. Włókna warstwy powierzchownej skośnie biegnące od pierścieni włóknistych ku dołowi, zaginają się u wierzchołka komór, wytwarzając wir serca (vortex cordis), i wnikają w głąb. Warstwa środkowa poprzeczko i okrężnie obejmuje komory, przeważnie każdą z nich oddzielnie. Warstwa głęboka w przedłużeniu włókien powierzchownych biegnie podłużnie, przyczepiając się częściowo do szkieletu scrca. Warstwa ta wytwarza również beleczki mięśniowe i mięśnie brodawkowate. Przegroda międzykomorowa zbudowana jest z mięśniówki warstwy okrężnej i wewnętrznej obu komór; tworzy ona część mięśniową przegrody międzykomorowej (pars muscularis sepii intewentriculańs); tylko mały tylnogórny jej odcinek stanowi część błoniastą przegrody (pars membranacea).

W skurczu komór zamykają się zastawki przedsionkowo-komorowe, a otwierają zastawki aorty i pnia płucnego; równocześnie podstawa komór przesuwa się w kierunku koniuszka serca, przy czym światło komory skraca się i zwęża, a z obwodu krew zostaje wessana z żył do przedsionków. Serce jest pompą ssąco-tłoczącą.

Oprócz właściwego mięśnia pracy w sercu występuje swoisty mięśniowy układ przewodzący, który reguluje rytmiczne ruchy serca. Składa się on z węzła zatokowo-przedsionkowego oraz z części przedsionkowo-komorowej. Węzeł zatokowo-przed-sionkowy (nudus sinu-atrialis), zbudowany z węzłowato splecionych włókien mięśniowych serca, leży na przednim brzegu ujścia żyły głównej górnej i kończy się w bruździe granicznej przedsionka prawego.

Podobne prace

Do góry