Ocena brak

Mięśnie ściany przednio - bocznej

Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013

  • M. skośny zewnętrzny brzucha – rozpoczyna się od powierzcni zewnętrznej dolnych 7-8 żeber. Włókna początkowe wplatają się we włókna mięśnia zębatego przedniego i piersiowego większego. Większość włókien przebiega w dół i przyśrodkowo przechodząc w szerokie płaskie rozcięgno. Włókna górne krzyżują się po środku z włóknami przeciwległego mięśnia i tworzą kresę białą. Dolny brzeg rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego grubieje i zaginając się ku tyłowi wokół własnych włókien, tworzy więzadło pachinowe.

  • M. skośny wewnętrzny brzucha – stanowi cienką warstwę włókien mięśniowych wachlarzowato przebiegających ku przodowi, górze i przyśrodkowo. Rozpoczyna się od powięzi piersiowo-lędźwiowej, 2/3 wargi pośredniej grzebienia biodrowego i bocznej części więzadła pachwinowego. Włókna mięśniowe przechodzą w rozcięgno również na poziomie linii środkowo-obojczykowej i kończą się w kresie białej, na dolnych brzegach żeber 10-12, oraz grzebieniu kości łonowej.

  • M. poprzeczny brzucha jest najbardziej wewnętrznym mięśniem, rozpoczynającym się od powierzchni wewnętrznej chrząstek żeber 7-12, powięzi piersiowo-lędźwiowej, wargi wewnętrznej grzebienia biodrowego oraz bocznej 1/3 więzadła pachwinowego. Włokna przebiegają poprzecznie, tworzą szerokie rozcięgno i kończą się w kresie białej oraz grzebieniu kości łonowej poprzez ścięgno łączące.

  • M. prosty brzucha przebiega podłużnie w pobliżu linii pośrodkowej. Rozpoczyna się od wyrostka mieczykowatego oraz chrząstek żebrowych 5-7. Kończy się na górnym brzegu spojenia łonowego i grzebieniu łonowym. Obydwa mięśnie proste (prawy i lewy) rozdzielone są kresą białą. Mięsień ten jest znacznie szerszy w górnej części, a grubszy w dolnej. W przebiegu mięśnia znajdują się smugi ścięgniste.

  • M. piramidowy znajduje się w dolnej części spojenia łonowego. Rozciąga się od spojenia łonowego i gałęzi górnej kości łonowej do kresy białej.

Podobne prace

Do góry