Ocena brak

Mięśnie przedramienia

Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013

grupa przednia – warstwa powierzchowna

 • mięsień nawrotny obły rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym, powięzi przedramienia i wyrostku dziobiastym, a kończy na 1/3 środkowej bocznej i grzbietowej powierzchni kości promieniowej. Unerwiony nerwem pośrodkowym wykonuje ruchy nawracania i zginania w stawie łokciowym.

 • Mięsień zginacz nadgarstka promieniowy rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym i powięzi przedramienia, kończy na podstawie II kości śródręcza. Unerwia go nerw pośrodkowy. Odpowiada za słabe zginanie w stawie łokciowym, zginanie i odwodzenie ręki w stawie promieniowo-nadgarstkowym

 • Mięsień dłoniowy długi rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym i powięzi przedramienia, kończy na rozcięgnie dłoniowym, unerwia go nerw pośrodkowy. Odpowiada za słabe zginanie w stawie łokciowym, zginanie w stawie promieniowo-nadgarstkowym i napinanie rozcięgna dłoniowego.

 • Mięsień zginacz palców powierzchowny rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym, wyrostku dziobiastym i powierzchni przedniej trzonu kości promieniowej, a kończy na czterech długich ścięgnach na paliczkach środkowych palców II-V. Unerwiony nerwem pośrodkowym. Odpowiada za słabe zginanie w stawie łokciowym, w stawie promieniowo-nadgarstkowym zgina i odwodzi łokieć, w stawach śródręczno-paliczkowych zginanie i przywodzenie, w stawie międzypaliczkowym bliższym – zginanie.

 • Mięsień zginacz nadgarstka łokciowy rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym, na wyrostku łokciowym powięzi przedramienia, a kończy na kości grochowatej, haczykowatej i podstawie V kości śródręcza. Unerwiony przez nerw łokciowy. Zgina i przywodzi rękę.

grupa przednia – warstwa głęboka

 • Mięsień zginacz głęboki palców rozpoczyna się na powierzchni przedniej kości łokciowej i błonie międzykostnej, kończy się na podstawach paliczków dlszych palca II-V. Unerwiony przez nerwy łokciowy i pośrodkowy. Odpowiada za zginanie ręki we wszystkich stawach palców II-V.

 • Mięsień zginacz kciuka długi rozpoczyna się na przedniej powierzchni kości promieniowej, kończy na podstawie paliczka dalszego kciuka. Unerwia go nerw pośrodkowy, a odpowiada za silne zginanie ręki i kciuka.

 • Mięsień nawrotny czworoboczny rozpoczyna się w 1/4 dolnej przedniej, częściowo tylnej powierzchni kości łokciowej, a kończy w 1/4 dolne przedniej częściowo bocznej powierzchni kości promieniowej. Unerwia go nerw pośrodkowy. Nawraca przedramię.

grupa boczna

 • Mięsień ramienno-promieniowy rozpoczyna się na brzegu bocznym 1/2 dolnej kości ramiennej i na przegrodzie międzymięśniowej bocznej, kończy na podstawie wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Unerwia go nerw promieniowy. Odpowiada za islne zginanie w stawie łokciowym, w zależności od położenia przedramienia uczestniczy w nawracaniu i odwracaniu.

 • Mięsień prostownik nadgarstka promieniowy długi rozpoczyna się na przegrodzie, brzegu bocznym i nadkłykciu bocznym kości ramiennej, a kończy na powierzchni grzbietowej podstawy II kości śródręcza. Unerwia go nerw promieniowy (gałąź głęboka). Zgina i w niewielkim stopniu wykonuje nawracanie w stawie łokciowym. Prostuje i odwodzi promieniowo rękę w stawie promieniowo-nadgarstkowym.

 • Mięsień prostownik nadgarstka promieniowy krótki rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej i powięzi przedramienia, kończy na powierzchni grzbietowej podstawy III kości śródręcza. Unerwia go nerw promieniowy (gałąź głęboka). Zgina, w niewielkim stopniu wykonuje nawracanie w stawie łokciowym. Prostuje i odwodzi promieniowo rękę w stawie promieniowo-nadgarstkowym.

 • Mięsień odwracacz rozpoczyna się na grzebieniu mięśnia odwracacza kości łokciowej, więzadle pierścieniowatym stawu promieniowo-łokciowego bliższego, więzadle pobocznym promieniowym i nadkłykciu bocznym kości ramiennej, a kończy na powierzchni tylnej, bocznej i przednej kości promieniowej powyżej i poniżej guzowatości kości promieniowej. Unerwia go nerw promieniowy (gałąź głęboka). Odpowiada za odwracanie przedramienia i ręki.

grupa tylna – warstwa powierzchowna

 • mięsień prostownik palców rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, więzadle pobocznym i pierścieniowatym, a kończy na rozcięgnie grzbietowym palców II-V. Unerwia go nerw promieniowy (gałąź głęboka). Odpowiada za prostowanie w stawach: łokciowym, promieniowo-nadgarstkowym, śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych II-V; wykonuje odwiedzenie w stronę łokciową.

 • Mięsień prostownik palca małego rozpoczyna się wspólnie z mięśniem prostownikiem palców, a kończy w rozcięgnie grzbietowym palca V. Unerwia go nerw promieniowy (gałąź głęboka). Wykonuje prostowanie w stawie łokciowym, promieniowo-nadgarstkowym i prostuje palec V.

 • Mięsie prostownik nadgarstka łokciowego rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym więzadła pobocznego, powięzi przedramienia i tylnej powierzchni kości łokciowej, a kończy na podstawie V kości śródręcza. Unerwia go nerw promieniowy (gałąź głęboka). Odpowiada za prostowanie w stawie łokciowym; w stawie promieniowo-nadgarstkowym prostowanie i odwodzenie ręki łokciowe.

grupa tylna – warstwa głęboka

 • Mięsień odwodziciel długi kciuka rozpoczyna się na powierzchni tylnej trzonu kości łokciowej, błonie międzykostnej i powierzchni tylnej kości promieniowej, a kończy się na podstawie I kości śródręcza, kości czworobocznej większej. Unerwia go nerw promieniowy (gałąź głęboka). Odpowiada za odwodzenie ręki promieniowe i zginanie.

 • Mięsień prostownik krótki kciuka rozpoczyna się na powierzchni tylnej trzonu kości promieniowej i błonie międzykostnej, a kończy na podstawie paliczka bliższego kciuka. Unerwia go nerw promieniowy (gałąź głęboka). Odpowiada za prostowanie i odwodzenie kciuka, odwodzenie ręki w stronę promieniową.

 • Mięsień prostownik kciuka długi rozpoczyna się w 1/3 środkowej powierzchni tylnej trzonu kości łokciowe, promieniowej oraz na błonie międzykostnej, a kończy na podstawie paliczka bliższego kciuka. Unerwia go nerw promieniowy (gałąź głeboka). Odpowiada za prostowanie i odwodzenie kciuka, odwodzenie promieniowe ręki.

 • Mięsień prostownik wskaziciela rozpoczyna się na powierzchni tylnej kości łokciowej i błonie międzykostnej, a kończy na rozcięgnie wskaziciela. Unerwia go nerw promieniowy (gałąź głęboka). Odpowiada za prostowanie palca wskazującego, prostowanie i odwodzenie promieniowe ręki.

Podobne prace

Do góry