Ocena brak

MIĘŚNIE POPRZECZNIE PRĄŻKOWANE

Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013

Typ tkanki mięśniowej, motoryczna tkanka zwierzęca. Charakteryzuje się ona występowaniem ułożonych naprzemiennie ciemnych i jasnych prążków. Zbudowana jest z wydłużonych komórek, zwanych włóknami mięśniowymi, zdolnych fło kurczenia się. Wśród mięśni poprzecznie prążkowanych można wyróżnić dwa typy:' mięśnie szkieletowe oraz mięsień sercowy. Tkanka tworząca mięśnie szkieletowe zbudowana jest z podłużnych, cylindrycznych, tępo zakończonych i wielojądrowych komórek (właściwie komórcza-ków) zgrupowanych w wiązkach.

Każde włókno mięśniowe wypełnione jest w centralnej części podłużnymi, ułożonymi równoległe do osi długiej komórki, włókienkami białkowymi zwanymi miofi-brylami, jądra komórkowe natomiast usytuowane są peryferycznie, pod błoną komórkową (nazywaną w tym przypadku sarkoiemmą), Z kolei miofi-bryle złożone są z naprzemiennie ułożonych, równoległych w stosunku do siebie miofilamentów grubych (zbudowanych głównie z białka miozyny) oraz miofilamentów cienkich (złożonych głównie z białka aktyny), W czasie skurczu mięśnia oba rodzaje miofilamentów przesuwają się względem siebie, w konsekwencji czego włókno mięśniowe ulega skróceniu.

Właśnie taki, regularny układ miofilamentów daje, w tym typie tkanki, efekt występujących naprzemiennie, prążków jasnych i ciemnych. Jednostką strukturalną miofibryli jest tzw. sarkomer. Jest to odcinek miofibryli ograniczony na obu końcach linią Z - warstwą włókie-nek białkowych Sączącą ze sobą dwa sąsiadujące sarkomery. 

Cytoplazma komórek mięśniowych nazywana jest sarkoplazmą, natomiast retikuium endopiazmatyczne nosi nazwę retikuium sarko-plazmatycznego. Mięśnie szkieletowe poprzecznie prążkowane przytwierdzone są do kości, łączą ze sobą poszczególne elementy szkieletu i wraz z układem szkieletowym współtworzą układ ruchu kręgowców. Ponieważ mięśnie szkieletowe poprzecznie prążkowane są unerwiane przez somatyczny układ nerwowy, kurczą się one w sposób zależny od woli. Są zdolne do szybkiego, lecz krótkotrwałego skurczu.

Innym typem tkanki poprzecznie prążkowanej jest tkanka mięśnia sercowego, budująca ściany serca. Tworzą ją komórki cylindryczne, wydłużone, rozgałęziające się i zawierające jedno lub dwa, centralnie ułożone jądra komórkowe. Komórki te łączą się ze sobą za pomocą wstawek, specjalnych połączeń międzykomórkowych, które umożliwiają szybkie rozprzestrzenianie się potencjału czynnościowego na sąsiednie komórki, dzięki czemu tkanka ta może kurczyć się w sposób synchroniczny. Mięsień sercowy unerwiany jest przez autonomiczny układ nerwowy, kurczy się rytmicznie w sposób niezależny od woli, przez całe życie osobnika. Skurcze mięśnia sercowego zapewniają pompowanie i przepływ krwi w organizmie.

Mięśnie poprzecznie prążkowane występują nie tylko u kręgowców, ale również u zwierząt niżej uorganizowanych, np. u małży (obok mięśni gładkich) czy stawonogów. Mięśnie skrzydłowe owadów są także zbudowane z tkanki poprzecznie prążkowanej, charakteryzują się one wysoką aktywnością i umożliwiają uderzanie skrzydłami podczas lotu z bardzo dużą częstotliwością.

Podobne prace

Do góry