Ocena brak

Mięśnie podżebrowe

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Mm. podżebrowe (mm. subcostales) są bardzo zmienne, płaskie, trójkątne, bardzo cienkie. Rozpoczynają się na powierzchni wewnętrznej dolnych żeber w okolicy kątów żeber. Włókna ich biegną w tym samym kierunku, co włókna mm. międzyżebrowych wewnętrznych, ale mijają jedno lub dwa żebra, kończąc się na brzegu górnym następnego. Są to mięśnie szczątkowe, o niewielkim znaczeniu czynnościowym.

Czynność. Mm. międzyżebrowe, zbudowane z licznych i krótkich włókien, mają duży przekrój fizjologiczny, tym samym wielką siłę. Mm. międzyżebrowe zewnętrzne unoszą żebra, są więc mięśniami wdechowymi. Natomiast z dawien dawTia było kwestią sporną, czy mm. międzyżebrowe wewnętrzne opuszczają żebra. Aż do czasów dzisiejszych niektórzy autorzy przypisują im to samo działanie, co mm. międzyżebrowym zewnętrznym. Jednak antagonizm mm. międzyżebrowych zdaje się nie ulegać wątpliwości, przynajmniej ich bocznych odcinków; tym samym należy przyjąć, że mm. międzyżebrowe wewnętrzne opuszczają żebra, że są więc mięśniami wydechowymi. Natomiast pozostaje sprawą sporną, czy mogą one dostatecznie silnie opuszczać żebra, żeby bez udziału innych mięśni powodować wydech. Tak wiele mięśni pełni tę samą czynność, że dotychczas nie udało się doświadczalnie wyizolować pracy mm. międzyżebrowych wewnętrznych i ostatecznie rozwiązać tej kwestii.

Mm. międzyżebrowym przypada jeszcze inne ważne zadanie do spełnienia. Podczas oddychania ciśnienie w klatce piersiowej podlega ciągłym zmianom, stając się raz większe, to znowu mniejsze od ciśnienia zewnętrznego. Z tego powodu przestrzenie międzyżebrowe dążą do uwypuklenia się lub wpuklenia w stosunku do powierzchni żeber. Mm. międzyżebrowe przeciwstawiają się tym zmianom, a skrzyżowanie włókien mm. międzyżebrowych zewnętrznych i wewnętrznych jest szczególnie korzystne dla silnego napięcia powierzchni. W ten sposób w każdej fazie oddechu ściana klatki piersiowej pozostaje mniej więcej równa, dzięki czemu ruchy oddychania nie tracą na swej sile i wydajności.

Podobne prace

Do góry