Ocena brak

Mięśnie podeszwy stopy – wyniosłości przyśrodkowej

Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013

  • Mięsień odwodziciel palucha rozpoczyna się na stronie przyś®odkowej guza piętowego guzowatości kości łódkowatej, kończy na podstawie bliższej paliczka palucha. Unerwia go nerw podeszwowy przyśrodkowy. Zgina paluch i odwodzi od II palca.

  • Mięsień zginacz krótki palucha rozpoczyna się na powierzchni podeszwowej trzech kości klinowatych, kości łódkowatej, więzadle piętowo-sześciennym podeszwowym, a kończy na podstawie bliższego paliczka palucha. Unerwiony przez nerw podeszwowy przyśrodkowy oraz nerw podeszwowy boczny. Zgina paluch w kierunku podeszwowym.

  • Mięsień przywodziciel palucha rozpoczyna głową skośną na podstawie kości śródstopia II-IV i kości klinowatej bocznej, głową poprzeczną na torebce stawów śródstopno-paliczkowych II-V. Kończy się na podstawie bliższego paliczka palucha. Unerwia go nerw podeszwowy boczny. Przywodzi paluch do II palca, zgina go w stawie, wzmacnia sklepienie stopy. Głowa poprzeczna zwęża a skośna skraca stopę.

Do góry