Ocena brak

Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Mm. międzyżebrowe wewnętrzne (mm. intercostales interni) są położone w przestrzeniach międzyżebrowych począwszy od okolicy kątów żeber aż do mostka. Leżą one do wewnątrz od mm. międzyżebrowych zewnętrznych, pokryte nimi aż do bocznych końców chrząstek żebrowych, następnie zaś do mostka przez błony międzyżebrowe zewnętrzne, przez które nieco przeświecają. Mm. międzyżebrowe wewnętrzne rozpoczynają się na brzegu dolnym wyżej leżącego żebra do wewnątrz od bruzdy żebra; włókna biegną równolegle ku dołowi i w stronę kręgosłupa, a więc w kierunku przeciwnym niż mm. międzyżebrowe zewnętrzne, i kończą się na brzegu górnym niżej leżącego żebra. Prawie na całej swej długości mm. międzyżebrowe wewnętrzne składają się z dwóch warstw: warstwa zewnętrzna, tzw. mm. międzyżebrowe pośrednie (mm. intercostales intermedii*) przylegają ściśle do mm. międzyżebrowych zewnętrznych i tak jak one rozpoczynają się na zewnątrz od bruzdy żebra, a różnią się od nich tylko kierunkiem włókien i sięgają przyśrodkowo aż do mostka. Warstwa wewnętrzna, mm. międzyżebrowe najgłębsze (mm. intercostales inti-mi), kończy się na granicy chrzęstno-kostnej żebra. Z obu tych warstw przypuszczalnie tylko warstwa zewnętrzna jest odpowiednikiem m. skośnego wewnętrznego brzucha . W przedłużeniu mm. międzyżebrowych pośrednich ku tyłowi aż do kręgosłupa znajdują się cienkie łącznotkankowe pasma włókniste — błony międzyżebrowe wewnętrzne (membranae intercostales intemae), zachowujące ten sam kierunek włókien, co włókna mięśniowe.

Podobne prace

Do góry