Ocena brak

Mięśnie międzypoprzeczne

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Mm. międzypoprzeczne (mm. intertransversarii) zachowały się w części kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym, w tych samych okolicach więc, co mm. międzykolcowe. Łączą one dwa sąsiednie wyrostki poprzeczne lub ich odpowiedniki. W okolicy szyjnej i lędźwiowej występują jako mięśnie podwójne. Na kręgach szyjnych jeden szereg mięśni łączy guzki przednie wyrostków poprzecznych kręgów sąsiednich, jako mm. międzypoprzeczne przednie szyi (mm. in-tertransversarii anteriores cervicis), szereg drugi łączy guzki tylne tychże wyrostków jako mm. międzypoprzeczne tylne szyi (mm. intertransversarii posteriores cervicis). Wzdłuż kręgosłupa w odcinku lędźwiowym występują mm. międzypoprzeczne boczne lędźwi (mm. intertransversarii laterales lumborum), łącząc wyrostki żebrowe (odpowiedniki żeber), i mm. międzypoprzeczne przyśrodkowe lędźwi (mm. intertransversarii mediales lumborum), które łączą wyrostki dodatkowe z wyrostkami suteczkowatymi. Tylko mm. międzypoprzeczne tylne szyi i międzypoprzeczne przyśrodkowe lędźwi należą do właściwej mięśniówki grzbietu, na co wskazuje ich unerwienie. Mięśnie międzypoprzeczne przednie szyi i boczne lędźwi są pochodzenia wentralnego, odpowiadając mm. międzyżebrowym zewnętrznym, i unerwione są przez gałęzie przednie odpowiednich nerwów rdzeniowych.

Podobne prace

Do góry