Ocena brak

Mięśnie międzykostne grzbietowe

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

Mm. międzykostne grzbietowe (mm. interossei dorsales) rozpoczynają się dwiema głowami na skierowanych do siebie powierzchniach dwóch sąsiednich kości śródręcza (I—V). Pierzaste brzuśce tych czterech mięśni przechodzą w wąskie ścięgna, które tak samo jak poprzednie biegną po stronie grzbietowej więzadeł poprzecznych głębokich śródręcza. Kończą się one na torebkach stawów śródręcz-no-paliczkowych oraz rozcięgnach grzbietowych II, III i IV palca, a mianowicie pierwsze i drugie ścięgno po stronie promieniowej II i III palca, trzecie i czwarte po stronie łokciowej III i IV palca. Do III palca przyczepiają się więc dwa mm. międzykostne grzbietowe, natomiast nie przyczepia się na nim m. międzykostny dłoniowy.

Mm. międzykostne układają się swymi przyczepami względem osi przechodzącej przez palec środkowy, przy czym przyczepy mięśni grzbietowych skierowane są zbieżnie ku osi, przyczepy mięśni dłoniowych skierowane są rozbieżnie. Mm. międzykostne grzbietowe działają w stawach śródręczno-paliczkowych jako odwodziciele; II i III mięsień odwodzą palec środkowy (lub działając równocześnie ustalają go), I — odwodzi palec II, IV — odwodzi palec IV. Mm. międzykostne dłoniowe w tychże stawach przywodzą II, IV i V palec (przy wyprostowanych palcach możemy zakładać jeden palec na drugi). W ruchach przywodzenia i odwodzenia mm. międzykostne dłoniowe i grzbietowe pracują więc antagonistycznie. Ruchy te mogą być wykonywane jednak tylko przy rozluźnionych więzadłach pobocznych w położeniu wyprostowanym palców w stawach śródręczno-pali-czkowvch.

Działając wspólnie mm. międzykostne dłoniowe i grzbietowe zginają palce w stawach śródręczno-paliczkowych. a z powodu swych przyczepów do rozcięgna grzbietowego prostują oba stawy międzypaliczkowe współpracując z mm. glistowatymi.

W stosunku do poprzecznej osi stawów czterech trój członowych palców możemy: 1) prostować palce we wszystkich trzech stawach (działają długie prostowniki palców, mm. międzykostne, glistowate), 2) zginać je zaciskając rękę w pięść (pracują długie zginacze, mm. międzykostne, glistowate wraz z prostownikami ręki i palców). 3) zginać stawy śródręczno-paliczkowe i prostować międzypaliczkowe. jak np. przy pisaniu (działają mm. międzykostne, glistowate wraz ze zginaczami palców), 4) prostować stawy śródręczno-paliczkowe i zginać międzypaliczkowe (położenie szponiaste. działają długie prostowniki palców i długie zginacze palców).

Podobne prace

Do góry