Ocena brak

MIĘŚNIE GŁADKIE

Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013

Typ tkanki mięśniowej, zbudowanej z kurczliwych, podłużnych, wrzecionowatych, ostro zakończonych komórek, zawierających jedno, centralnie umiejscowione jądro. Mięśnie gładkie pracują w sposób niezależny od woli, kurczą się powoli, ale mogą przez dłuższy czas pozostawać w stanie skurczu.

Podobnie jak komórki tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej zawierają w cytoplazmie podłużne struktury białkowe: miofilamenty grube (zwane miofilamentami miozynowymi) oraz miofilamenty cienkie (zwane miofilamentami aktynowymi). Jednak organizacja przestrzenna miofilamentów jest odmienna. Nie tworzą one miofibryli, ale krzyżującą się sieć włó-kienek. Miofilamenty aktynowe przyczepione są do błony komórkowej za pośrednictwem białkowych płytek mocujących oraz do tzw. ciałek gęstych umieszczonych w cytoplazmie komórki.

Dzięki takim punktom zaczepienia, w trakcie skurczu mięśnia, gdy miofilamenty miozynowe przesuwają się względem miofilamentów aktynowych, następuje skrócenie całej komórki. Mięśnie gładkie występują w ścianach narządów przewodu pokarmowego, w ścianach naczyń krwionośnych, macicy oraz innych narządów wewnętrznych. Biorą one m.in. udział w regulacji ciśnienia krwi czy przemieszczaniu pokarmu w układzie trawiennym.

Podobne prace

Do góry