Ocena brak

Mięsień zginacz długi palucha

Autor /sara Dodano /05.01.2012

M. zginacz długi palucha (ra. flexor hallucis longus). Jest to mięsień najbardziej bocznie położony i najsilniejszy z mięśni warstwy głębokiej, rozpięty między strzałką a paluchem. U góry płaski, u dołu okrą-gławy, jest mięśniem podłużnym, pierzastym, krótkowłóknistym.

Mięsień ten rozpoczyna się na środkowych dwóch czwartych częściach powierzchni tylnej strzałki, na przegrodzie mię-dzymięśniowej tylnej goleni oraz na blaszce głębokiej powięzi goleni. Włókna kierują się zbieżnie ku dołowi, dolne prawie zupełnie poprzecznie. zachodząc aż na stronę tylną stawu skokowego górnego. Ścięgno mięśnia rozpoczyna się do tyłu od kostki przyśrodkowej po stronie przyśrodkowej mięśnia, biegnie ono w bruździe zginacza długiego palucha kości skokowej i piętowej, umocowane głęboką warstwą troczka zginaczy, do tyłu i poniżej zginacza długiego palców. Przechodzi ono następnie na stopę, krzyżuje stronę grzbietową ścięgna tego mięśnia (chiasma plantare), wysyłając do niego pasmo ścięgniste, przebiega między brzuścami zginacza krótkiego palucha oraz między obu trzeszczkami i kończy się na podstawie dalszego paliczka palucha.

Zginacz długi palucha działając na staw skokowy górny wykonuje zgięcie podeszwowe stopy, w działaniu zaś na staw skokowy dolny odwraca i przywodzi stopę. Ścięgno mięśnia przebiegając pod podpórką skokową kości piętowej unosi część przednią tej kości, ustawiając ją bardziej stromo; kość skokowa zachowuje więc swe właściwe położenie. Dzięki temu przy ustalonej stopie zginacz długi palucha wzmacnia sklepienie stopy i chroni przed płaskostopiem. Pasmo, które mięsień wysyła do ścięgna zginacza długiego palców (przeważnie do odnogi skierowanej do II i III, a czasem i do IV palca), powoduje, że zginacz długi palucha zgina nie tylko paluch, ale i pozostałe palce. Dzięki temu odgrywa on również rolę przy podnoszeniu się na palce.

Zginacz długi palucha jest przykryty m. płaszczkowatym i ścięgnem Achillesa. Ze swej strony przykrywa on część boczną m. piszczelowego tylnego i część dolną błony międzykostnej. Naczynia strzałkowe, położone wpierw na powierzchni tylnej m. piszczelowego tylnego, między nim a zginaczem długim palucha, kierują się następnie ku dołowi wzdłuż powierzchni przedniej tego ostatniego.

Podobne prace

Do góry