Ocena brak

Mięsień zginacz długi palców

Autor /sara Dodano /05.01.2012

M. zginacz długi palców (ra. flexor digitorum longus), położony najbardziej przyśrodkowo z głębokich mięśni, biegnie od k. piszczelowej do czterech ostatnich palców. Jest to mięsień podłużny, płaski, pierzasty.

Mięsień rozpoczyna się: 1) na tylnej powierzchni k. piszczelowej poniżej kresy m. płaszczkowatego, 2) od blaszki głębokiej powięzi goleni pokrywającej m. piszczelowy tylny, oraz 3) od łuku ścięgnistego włączonego w tę powięź, rozpiętego skośnie ku dołowi od k. piszczelowej do strzałki. W dolnej trzeciej części goleni brzusiec mięśnia przechodzi w ścięgno; krzyżuje ono szerokie ścięgno m. piszczelowego tylnego (chiasma crurale*) leżąc bardziej powierzchownie od niego.

Następnie przebiega w rowku na stronie tylnej kostki przyśrodkowej; ścięgno to daje się tutaj łatwo odróżnić od szerokiego i płaskiego ścięgna m. piszczelowego tylnego z powodu swego wysmukłego kształtu i bardziej bocznego położenia. Dalej ścięgno biegnie po stronie przyśrodkowej więzadła skokowo-piszczelowego tylnego, zawraca dokoła kostki przyśrodkowej i kieruje się wzdłuż brzegu bocznego podpórki skokowej kości piętowej. Poniżej kostki jest ono przytrzymane przez warstwę głęboką troczka zginaczy, będącego zgrubieniem powięzi goleni; ma ono tutaj własną pochewkę maziową. Na stopie ścięgno krzyżuje stronę podeszwową ścięgna zginacza długiego palucha (chiasma plantare), otrzymuje od niego ścięgniste wzmocnienie, łączy się z m. czworobocznym podeszwy (p. dalej) i dzieli się na cztery odnogi dla II—V palca. Ścięgna te zachowują się tak jak ścięgna głębokiego zginacza palców ręki, tzn. odchodzą od nich mm. glistowate, a dalej na wysokości bliższego paliczka przeszywają one ścięgna krótkiego zginacza palców i doszedłszy na paliczek dalszy na nim się kończą.

Zginacz długi palców w mniejszym stopniu działa na palce, które zgina, niż na całą stopę. W działaniu na nogę odciążoną powoduje on zgięcie podeszwowe stopy, odwracanie i przywodzenie, przy czym ruch supinacyjny jest najsilniejszy, zgięcie podeszwowe najsłabsze. Ważniejsze jest jego działanie na nogę postawną (obciążoną);wzmacnia on sklepienie stopy, a poza tym zbliża piętę do goleni przy podnoszeniu się ciała na palce (np. podczas tańca). Na podeszwie ścięgno mięśnia włączone jest między dwie płyty mięśniowe; płytę tylną stanowi m. czworoboczny podeszwy, przednią mm. glistowate. M. czworoboczny, pociągając ścięgno, wachlarzowato rozstawia jego cztery odnogi i promienisto kieruje do właściwych palców.

Podobne prace

Do góry