Ocena brak

Mięsień wielodzielny

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

M. wielodzielny (m. multifidus) biegnie wzdłuż całego prawie kręgosłupa, od kości krzyżowej do kręgu obrotowego. Od m. półkolcowego, który go pokrywa, różni się mniej stromym przebiegiem, gdyż włókna jego mijają tylko dwa do czterech kręgów. Najsilniej jest on rozwinięty w okolicy lędźwiowej, gdzie tworzy grubą warstwę, wypełniając wgłębienie między kością krzyżową a kością biodrową. Rozpoczyna się na powierzchni grzbietowej kości krzyżowej, więzadłach krzyżowo-biodrowych tylnych, grzebieniu biodrowym, powięzi piersiowo-lędź-wiowej; poza tym na wyrostkach suteczkowatych kręgów lędźwiowych, wyrostkach poprzecznych wszystkich kręgów piersiowych i na wyrostkach stawowych dolnych siódmego — piątego kręgu szyjnego. Koniec mięśnia znajduje się na wyrostkach kolczystych kręgów lędźwiowych, piersiowych i na siódmym do drugiego kręgu szyjnym.

Podobne prace

Do góry