Ocena brak

Mięsień rylcowo-językowy

Autor /judy Dodano /06.01.2012

M. rylcowo-językowy (m. styloglossus) jest długi, wąski, spłaszczony, delikatny.

Rozpoczyna się on na wyrostku rylcowatym i na wię-zadle rylcowo-gnykowym lub rylcowo-żuchwowym. Włókna jego biegną skośnie ku dołowi, do przodu i przyśrodkowo przykrywając górne pasmo powierzchni zewnętrznej m. gny ko wo-językowego. W tym miejscu mięsień dzieli się na dwa pęczki. Silniejszy pęczek boczny biegnie bocznie od m. gny-kowo-językowcgo i podłużnego dolnego wzdłuż brzegu języka i kończy się na wierzchołku języka, gdzie włókna jego dochodzą do włókien przeciw-ległcgo mięśnia; brzegi języka objęte są jak cuglami oboma mięśniami rylcowo-gnykowymi. Słabszy pęczek przyśrodkewy przebija m. gnykowo-językowy, kieruje się przyśrodkowo i kończy się wewnątrz trzonu języka; włókna jego łączą się z włóknami m. poprzecznego.

Z układu trzech mięśni rozpoczynających się na wyrostku rylcowatym (mm.: rylcowo-gnykowy, rylcowo-gard Iowy i rylcowo-językowy) m. rylcowo-językowy tworzy brzeg przedni. Mięsień ten biegnie między tętnicą szyjną zewnętrzną a wewnętrzną, przyśrodkowo od żuchwy i m. skrzy-dłowego wewnętrznego, przykryty ślinianką przyuszną. Wzdłuż jego strony przyśrodkowej ciągnie się nerw językowo-gardłowy.

Oba mięśnie rylcowo-językowe pociągają język ku tyłowi i ku górze. Współpracują one z mm. gnykowo-językowymi, bródkowo-gnykowymi i żuchwowo-gnykowymi we wstępnym akcie łykania.

Początek m. rylcowo-językowego może się przesuwać aż na brzeg otworu słuchowego zewnętrznego; czasem mięsień ten w ogóle nie występuje.

Niekiedy występuje dodatkowy mięsień zewnętrzny języka (m. triłiceoglossus) w postaci pęczka rozpoczynającego się na chrząstce trzeszczkowatej krtani (położonej w wię-zadle gnykovvo-tarczowym bocznym) i biegnącego dalej wspólnie z m. gnykowo-językowym.

Podobne prace

Do góry