Ocena brak

Mięsień prostownik długi palucha

Autor /sara Dodano /05.01.2012

M. prostownik długi palucha (ra. extensor hallucis longus) położony jest w głębi między m. piszczelowym przednim a prostownikiem długim palców. Jest on przykryty obu tymi mięśniami u swego początku i występuje na powierzchnię dopiero w części dolnej goleni.

Mięsień ten rozpoczyna się na środkowej części powierzchni przyśrodkowej strzałki i na przylegającym odcinku błony międzykostnej. Włókna biegną równolegle ku dołowi oraz do przodu i w dolnej trzeciej części brzegu przedniego strzałki przechodzą w płaskie ścięgno. Ścięgno to biegnie przez przedział boczny troczka górnego prostowników i przez przedział środkowy troczka dolnego prostowników, kieruje się do przodu oraz przyśrodkowo i kończy się na powierzchni grzbietowej podstawy dalszego paliczka palucha.

Mięsień jest silnym prostownikiem palucha, poza tym zgina grzbietowo stopę. W zależności od położenia ścięgna w stosunku do osi dolnego stawu skokowego może on w słabym stopniu nawracać lub odwracać stopę.

Na goleni prostownik długi palucha graniczy od strony przyśrodkowej z m. piszczelowym przednim, od strony bocznej z prostownikiem długim palców. Na stopie biegnie powierzchownie na kościach stępu. śródstopia i palucha wzdłuż brzegu przyśrodkowego prostownika krótkiego palucha. Tętnica piszczelowa przednia jest położona na goleni po stronie przyśrodkowej prostowmika długiego palucha; na poziomie stawu skokowego górnego biegnie pod mięśniem, krzyżuje go skośnie od góry i od strony przyśrodkowej ku dołowi oraz ku stronie bocznej i dalej jako tętnica grzbietowa stopy leży po stronie bocznej ścięgna prostownika długiego palucha. Nerw strzałkowy głęboki kieruje się tą samą drogą, co naczynia. Na grzbiecie stopy ścięgno mięśnia widoczne jest przez skórę przy energicznym unoszeniu palucha.

Podobne prace

Do góry