Ocena brak

Mięsień prostownik długi kciuka

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

M. prostownik długi kciuka (m. extensor pollicis longus), położony po stronie łokciowej poprzedniego, jest mięśniem długim, wysmukłym, rozpiętym między przedramieniem a dalszym paliczkiem kciuka.

Rozpoczyna się on na środkowej części powierzchni tylnej kości łokciowej i błonie międzykostnej. Włókna mięśniowe przechodzą w długie ścięgno, biegnące skośnie lub łukowato na dół ku kości promieniowej. Dalej przechodzi ono przez trzeci przedział tro-czka prostowników i kończy się na podstawie dalszego paliczkakciuka.

Prostownik długi kciuka w działaniu na stawy ręki jest słabym prostownikiem. Główna jego praca skierowana jest na ruchy kciuka. Jest on prostownikiem kciuka we wszystkich jego stawach, a więc antagonistą zginacza długiego kciuka. Przebiegając łukowato dokoła listewki na kości promieniowej jest przywodzicielem kciuka i współpracuje z m. międzykostnym grzbietowym I i przywodzicielem kciuka. W ruchu tym jest antagonistą prostownika krótkiego kciuka. Na każdym członie kciuka przyczepia się odrębne ścięgno: na I kości śródręcza — ścięgno długiego odwodziciela, na paliczku bliższym — ścięgno prostownika krótkiego, na paliczku dalszym — ścięgno prostownika długiego kciuka.

Mięsień ten jest położony bezpośrednio na kości promieniowej i łokciowej. przykryty tymi samymi mięśniami, co poprzedni. Włókna mięśniowe są ułożone pierzasto. Ścięgno w swym przebiegu na kości promieniowej owija się dokoła listewki kostnej. wyczuwalnej przez skórę, która odgrywa rolę bloczka. Ścięgno to przy ruchach mięśnia jest wyraźnie widoczne przez skórę począwszy od nadgarstka aż do przyczepu. Krzyżuje ono ścięgna obu prostowników promieniowych nadgarstka niżej niż oba poprzednie mięśnie.

Unaczynienie i unerwienie: jak oba poprzednie mięśnie.

Ścięgno mięśnia może być podwójne; jedno z nich kieruje się wtedy do wskaziciela. Zdwojenie całego mięśnia zdarza się bardzo rzadko. .

Podobne prace

Do góry