Ocena brak

Mięsień poprzeczny brzucha

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

M. poprzeczny brzucha (m. transversus abdominis), o poprzecznym kierunku włókien, jest położony pod m. skośnym wewnętrznym. Stanowi on szeroki, płaski pas poprzeczny, ścięgnisty u obu swych końców, który ciągnie się od kręgosłupa do kresy białej, obejmując trzewa jamy brzusznej.

W przeciwieństwie do m. skośnego zewnętrznego, który pokrywa powierzchnię zewnętrzną dolnych żeber, i do skośnego wewnętrznego, który łączy się z brzegami dolnymi ostatnich żeber, m. poprzeczny brzucha rozpoczyna się 1) sześcioma zębami na powierzchni wewnętrznej siódmej do dwunastej chrząstki żebrowej; zęby jego wchodzą tu między zęby przepony; dalej początek mięśnia biegnie 2) wzdłuż linii połączenia obu blaszek powięzi piersiowo--lędźwiowej, 3) od wargi wewnętrznej grzebienia biodrowego i 4) od bocznej połowy więzadła pachwinowego.

Od powyższej długiej linii początkowej włókna biegną równolegle i poprzecznie od przodu aż do tzw. kresy półksiężycowatej (linea semilunaris), której najgłębsza wklęsłość jest skierowana do pępka. Włókna mięśniowe, rozpoczynające się gd siódmego i ósmego żebra, są całkowicie przykryte m. prostym brzucha; dopiero poniżej kresa półksiężycowata biegnie bocznie od tego mięśnia. W kresie półksiężycowatej włókna mięśniowe przechodzą w szerokie, płaskie rozcięgno, które bierze udział w utworzeniu pochewki m. prostego brzucha i kresy białej. W górnych dwóch trzecich częściach rozcięgno to przebiega do tyłu od m. prostego i wzmacnia tylną blaszkę pochewki; w dolnej jednej trzeciej — biegnie do przodu od tego mięśnia i zrasta się z blaszką przednią pochewki. Z dolnej części mięśnia odchodzą również włókna do dźwigacza jądra.

M. poprzeczny brzucha dzięki swym przyczepom żebrowym zbliża żebra do płaszczyzny pośrodkowej, zwęża klatkę piersiową i przyczynia się do wydechu. Zasadnicza jednak praca mięśnia polega na poprzecznym sznurowaniu ścian brzucha; jest on głównym mięśniem biorącym udział w wytwarzaniu tłoczni brzusznej.

Podobne prace

Do góry