Ocena brak

Mięsień piszczelowy przedni

Autor /sara Dodano /05.01.2012

M. piszczelowy przedni (ra. ti-bialis anterior) jest mięśniem najbardziej przyśrodkowo położonym, dużym, trójgraniastym, rozpiętym między końcem górnym k. piszczelowej a brzegiem przy-środkowym stopy.

Mięsień ten rozpoczyna się 1) na kłykciu bocznym i górnych dwóch trzecich częściach powierzchni bocznej k. piszczelowej, 2) na górnych dwóch trzecich częściach błony międzykostnej i 3) na powięzi goleni. Włókna kierują się zbieżnie ku dołowi i w dolnej połowie goleni przechodzą w mocne ścięgno, które u dołu biegnie po stronie przedniej k. piszczelowej i obu stawów skokowych przez przedział przyśrodkowy troczków prostowników — górnego i dolnego — objęte obszerną pochewką maziową.

Ścięgno kończy się na powierzchni podeszwowej kości klinowatej przyśrodkowej i na powierzchni podeszwowej podstawy I kości śródstopia.

Działanie mięśnia na stopę polega głównie na silnym zgięciu grzbietowym; mięsień jest silniejszym prostownikiem od wszystkich pozostałych razem wziętych. W czystym ruchu prostowania ścięgno biegnie w kierunku osi strzałkowej dolnego stawu skokowego. Jeżeli ścięgno przesuwa się nieco przyśrodkowo (obszerna pochewka ścięgna na to pozwala), wtedy pracuje on również jako odwracacz i wspólnie z m. piszczelowym tylnym jest antagonistą mm. strzałkowych, które nawracają stopę (ryc. 537). W ruchu tym przeciwdziała on wytwarzaniu się płaskostopia. W razie nieznacznego przesunięcia się ścięgna w kierunku bocznym, do ruchu unoszenia palców dołącza się nieznaczny ruch nawracania stopy (unoszenie brzegu bocznego stopy); w ruchu tym wraz z mm. strzałkowymi przyczynia się do wytwarzania płaskostopia. Tak samo więc jak m. ramienno-promie-niowy w działaniu na staw łokciowy, również m. piszczelowy przedni w działaniu na staw skokowy dolny jest zarówno supinatorem, jak i pronatorem.

Przy ustalonej stopie m. piszczelowy przedni zbliża goleń do grzbietu stopy. Stąd pochodzi zmęczenie i bolesność mięśnia podczas szybkiego chodzenia lub jazdy na nartach itp.

M. piszczelowy przedni jest położony powierzchownie. Na goleni graniczy on do przodu z powięzią goleni i skórą, przyśrodkowo z k. piszczelową, bocznie u góry z prostownikiem długim palców, u dołu z prostownikiem długim palucha. Na stopie ścięgno m. piszczelowego przedniego kieruje się skośnie ku dołowi i przyśrodkowo. Od przodu jest przykryte powięzią i skórą, do tyłu spoczywa na kośćcu stopy. Wzdłuż brzegu tylnego i bocznego mięśnia na błonie międzykostnej biegnie tętnica piszczelowa przednia wraz z towarzyszącymi jej żyłami i nerw strzałkowy głęboki. W czasie skurczu mięśnia ścięgno się unosi i jest wyraźnie wyczuwalne oraz widoczne przez skórę.

Podobne prace

Do góry