Ocena brak

Mięsień piersiowy większy

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

M. piersiowy większy (ra. pectoralis major), najbardziej powierzchowny z omawianej grupy, jest szeroki, mniej więcej trójkątny, położony w części przedniej klatki piersiowej.

Przyczepy. Mięsień piersiowy większy rozpoczyna się trzema częściami. Górna, część obojczykowa (pars clavicularis) rozpoczyna się na przyśrodkowej połowie obojczyka (ryc. 285, 286); środkowa, część mostkowo-żebrowa (pars sternocostalis) — na powierzchni przedniej mostka (błonie przedniej mostka) oraz chrząstek żeber prawdziwych (często z wyjątkiem pierwszego i siódmego żebra); dolna, część brzuszna (pars abdominalis), której czasami może brakować, odchodzi od blaszki przedniej pochewki m. prostego brzucha. Mięsień kończy się ścięgnem, mającym 5—7 cm szerokości, na grzebieniu guzka większego kości ramiennej. Włókna części obojczykowej przebiegają równolegle ku dołowi i w bok do części przedniej ścięgna końcowego; część ta na całym swym przebiegu jest wyraźnie oddzielona od części mostkowo-żebrowej (sulcus interpecto-ralis*) i przedział ten czasami widoczny jest nawet przez skórę. Część mostkowo-żebrowa biegnie zbieżnie ku kości ramiennej i rozkłada się wachlarzowato na parę odcinków zachodzących jeden na drugi. Odcinek dolny części mostkowo-żebrowej oraz część brzuszna biegną ku części tylnej ścięgna końcowego i ku górze. Włókna części brzusznej biegną ku części tylnej ścięgna końcowego i ku górze. Włókna części obojczykowej zstępują najniżej, włókna części brzusznej wstępują najwyżej. Ścięgno końcowe składa się więc z dwóch warstw — warstwy przedniej, grubszej, do której dochodzą włókna części obojczykowej i górnego odcinka części mostkowo-żebrowej, oraz warstwy tylnej, cieńszej, do której dochodzi większość włókien części mostkowo-że-browej i włókna części brzusznej. Obie warstwy łączą się z sobą u dołu, wytwarzając „kieszonkę" otwartą ku górze, wypełnioną luźną tkanką łączną i tłuszczową. Przez tego rodzaju układ włókna m. piersiowego większego krzyżują się w ten sposób, że górne leżą z przodu, dolne z tyłu, jak gdyby mięsień był skręcony u swego końca.

Podobne prace

Do góry