Ocena brak

Mięsień obniżacz wargi dolnej

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

M. obniżacz wargi dolnej (m. depressor labii inferioris) jest to płaski, czworokątny mięsień, położony poniżej szpary ust.

Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu dolnym żuchwy, powyżej przyczepu m. obniżacza kąta ust, nieco do boku od guzka bródkowego; poza tym znaczna liczba włókien (warstwa powierzchowna) stanowi bezpośrednie przedłużenie włókien m. szerokiego szyi. Jest to dowodem genetycznego związku obu mięśni. Włókna biegną skośnie ku górze i przyśrodkowo w tym samym kierunku, co włókna m. szerokiego, i kończą sięw skórze wargi dolnej.

Czynność. Mięsień ten obniża wargę dolną, uwypukla ją i pogrubia.

Powierzchnia zewnętrzna mięśnia jest przykryta w większości m. obni-żaczem kąta ust, pozostała nieznaczna część — skórą. Brzegi przyśrodkowe mięśni obu stron ograniczają trójkąt podstawą skierowany ku dołowi, w którym rozpoczynają się mm. bródkowe. Powierzchnia wewnętrzna spoczywa na kości przykrywając otwór bródkowy i występujące z niego naczynia bródkowe oraz nerw bródkowy. Tylko część górna mięśnia zachodzi na m. okrężny ust, który go oddziela od błony śluzowej warg.

Podobne prace

Do góry