Ocena brak

Mięsień gładki

Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014

smooth muscle); mięsień zbudowany z wrzecionowatych komórek zawierających ułożone równolegle nitki białek kurczliwych: miozyny i aktyny. Nie mają one sarkomerów i nie wytwarzają prążkowania poprzecznego. Mechanizm skurczu jest podobny jak w mięśniach szkieletowych i polega na wsuwaniu cząsteczek aktyny między cząsteczki miozyny. Skurcz zapoczątkowuje kalmodułina. Ilość białek kurczliwych w m.g. wynosi ok. 10% ich zawartości w mięśniu szkieletowym. M.g. mają potencjał spoczynkowy wynoszący od —3b do -63 mVrW niektó-rych komórkach m.g. występuje powolna spoczynkowa depolaryzacja i dochodzi do powstania potencjałów czynnościowych o częstotliwości poniżej 1 Hz. Są one podstawą napięcia tonicznego występującego w większości m.g. Rozciąganie mechaniczne m.g. powoduje wzrost ich napięcia. Na m.g. działają noradrenalina i acetylocholina, wiele hormonów oraz zmiany pH i zmiany prężności dwutlenku węgla. M.g. dzieli się na 2 zasadnicze grupy: 1} —*• mięśnie gładkie wielojed-nostkowe i 2) —* mięśnie gładkie trzew-ne. (A.M.N.)

Podobne prace

Do góry